Skip to content

Visie op ruimtebehoefte van primair onderwijs voor sport en bewegen

Visie op ruimtebehoefte van primair onderwijs voor sport en bewegen

Een traditionele gymzaal meet circa 21 x 12 x 5 meter en kent vaste inrichtingselementen als wandrek, ringen, touwen, springkast, bok, matten en spelmateriaal. Traditionele gymzalen lijken de afgelopen decennia jaar niet te zijn meegegaan met de tijd en worden vaak als ouderwets en saai ervaren. In antwoord hierop is onder andere een nieuw curriculum Bewegen & Sport van het primair en voortgezet onderwijs gepubliceerd en wordt gezocht naar wegen om gymlessen meer te laten aansluiten bij de leefwereld van scholieren door onder andere:

  1. gymzalen anders in te richten voor bootcamp, freerunnen, klimmen & boulderen, skaten, slacklinen, et cetera;
  2. gymlessen op andere plaatsen te geven zoals het fitnesscentrum, zwembad, klimcentrum of in de buitenruimte.

Ad a. Een andere inrichting kan gymzalen aantrekkelijker make,n maar houdt beperkingen in de afmetingen en de mogelijkheid om te variëren. In antwoord hierop is het gymzaalconcept aan verandering onderhevig en doen andere vormen hun intrede zoals i-space sports en de beweegbox of wordt met flexibele inrichtingselementen gerouleerd.

Een nadeel blijft dat deze accommodaties voor trainingen en wedstrijden van verenigingssport beperkt, respectievelijk niet geschikt zijn en voornamelijk slechts het bewegingsonderwijs faciliteren. De onderwijsbezetting van een gymzaal voor onderwijs bedraagt in de praktijk vaak nog geen 800 uur per jaar. Door hiervoor geen gymzaal te realiseren of in stand te houden, kan ten opzichte van nieuwbouw (als ook de lasten voor grondverwerving en inrichting buitenruimte worden meegerekend) voor zo’n € 80.000 of meer per jaar aan lasten worden bespaard. Sommige gemeenten kiezen er dan ook voor om alleen nog sportzalen en sporthallen te realiseren, zodat ook verenigingsgebruik kan plaatsvinden. Bij onvoldoende verenigingsgebruik kan ook gekozen worden voor gymlessen op andere plaatsen als die aantrekkelijker, nabijer en goedkoper zijn.

Ad b. De gedaanteverwisseling van de traditionele gymzaal maakt duidelijk dat leerlijnen ook in andere accommodaties goed of misschien zelfs beter gevolgd kunnen worden. Zelfs de buitenruimte kan hiervoor een goed alternatief zijn, al vereist onderwijsgebruik wel redelijke weersomstandigheden. Voor jaarrond en gevarieerd onderwijsgebruik voor alle leerlijnen is het wenselijk dat de accommodatie overdekt en multifunctioneel is en bij voorkeur ook beschikt over openluchtvoorzieningen.

 

In het accommodatiebeleid naar een optimaal maatschappelijk rendement
06 142 78 556

Delen!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email