Skip to content

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Tien organisatieadvies bv (hierna Tien) is een organisatieadviesbureau dat zich inzet voor een vitale publieke sector. Het inhoudelijk beheer van de website en social media kanalen ligt in handen van Tien.

 1. Verwerking persoonsgegevens

Tien is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met
uw gegevens gebeurt. De handelwijze van Tien is in overeenstemming met de Wet Bescherming persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds mei 2018 van kracht is.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • uw voor- en achternaam;
 • naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor uw werkzaam bent;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres;
 • uw IP-adres.
 1. Doeleinden van de gegevensverwerking

Tien verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt;
 • u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt
  niet bereikt kunt worden.
 1. Bezoekersstatistieken

Op de website en in de e-mailapplicatie van Tien worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tien gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden
zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 1. Veiligheid en bewaren van gegevens

Tien beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. De website van Tien maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Met externe bewerkers van persoonsgegevens, zoals leveranciers van digitale applicaties, heeft Tien bewerkersovereenkomsten afgesloten, conform de eisen die worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds mei 2018 van kracht is.

Tien bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Indien u denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 6.

 1. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie heeft met Tien, heeft u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens
te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over Tien, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

 1. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Tien organisatieadvies bv
t.a.v. Tet de Jong
Utrechtseweg 70
6812 AH  Arnhem
e-mail: info@tienorganisatieadvies.nl