Skip to content

Hart voor de publieke zaak!

Welkom, stap bij ons binnen… 

SINDS 2010

Peter de Leeuwerk

gesprekspartner voor ondernemers en bestuurders

Jacqueline Ratering

HR en verandervraagstukken in de zorg

Joop Scherpenzeel

in het accommodatiebeleid naar een optimaal maatschappelijk rendement

Paul Louwerse

voor de vertaling van beleid naar beheer en exploitatie in de sport

Henk-Jan Donderwinkel

Thuis in het openbaar bestuur

Erwin van Rooijen

passie voor onderwijs

Manon Bieleman

organisatieontwikkeling en HRM

Peter Seinen

actief op het snijvlak van strategie en financiën

Karin Reilingh

wonen en maatschappelijk vastgoed

Marieke Poolman

voor het fundament onder beleid

Petra Smeets

veranderopgaven in jeugd en zorg

Dorien Konst

Voor strategie- en leiderschapsontwikkeling

Tet de Jong

spin in het web

Heleen Derksen

betrouwbaar organisatietalent

Wij zijn organisatieadviseurs die zich inzetten voor een vitale publieke sector. We weten wat bestuurders en managers beweegt. En zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van organisaties en mensen.

Resultaten bereiken we door samen op te trekken; met u en met elkaar. Daarbij zijn we veeleisend, scherp en geven het beste van onszelf.  Ons doel is om u blijvend perspectief te bieden. 

Dit jaar vieren wij ons 10-jarig jubileum. En daar zijn wij
erg trots op!

VOOR WIE?

selectie opdrachtgevers

POL: Duurzaamheidsbeleid bij gemeentes is vooral window dressing.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
UITGELICHT

Recente projecten

Procesregisseur voor overdracht van onderneming van zes dagcentra naar drie overnamepartners in de regio
Heliomare te Wijk aan Zee
Begeleiding van het organisatieontwerp voor de nieuwe directie Afval en Grondstoffen van de gemeente Amsterdam
Projectleider organisatieontwerp Afval en Grondstoffen Amsterdam
Opstellen en invoeren HR-agenda en sparringpartner Raad van Bestuur, ExCo en leidinggevenden businessunits
ProRail, directeur HR, lid van de ExCo
Gemeente Dordrecht, evaluatie van organisatie en uitvoering 18- naar 18+. Doel was verbetering in de aansluiting van zorg voor jongeren die voor hun 18e jeugdhulp ontvangen
Evaluatie van 18- naar 18+
Beheer en exploitatie door Stichting BSSA zijn geanalyseerd en een aanzet is gegeven voor een businesscase. Het beeld van een geoptimaliseerde exploitatie is nu helder en een passende exploitatie-bijdrage van de gemeente is vastgesteld.
Advisering beheer en exploitatie sportcentrum Blokweer
Presentation, female manager holding laptop
Met zorgverzekeraar en zorgaanbieders ontwikkelen en uitvoeren van een strategie voor zorgvernieuwingstrajecten binnen de Drechtsteden op het snijvlak van Wmo, Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg
Programmamanager zorgvernieuwing Drechtsteden-VGZ-Drechtzorg
Voor Zwembad Appingedam Delfzijl Vastgoed BV is een ruling aangevraagd op basis waarvan subsidie stimulering bouw en onderhoud sportaccom-modaties (BOSA) is aangevraagd en verkregen
Gemeenten Appingedam en Delfzijl
Presentation, female manager holding laptop
Financiële en HRM-systemen
Projectleider bedrijfsvoering, Financiën en ICT
Programmamanager van het Actieprogramma naar een levendiger, aantrekkelijker en veiliger van Woustraat Zuid. Een integraal samenwerkingsproject van de pijlers economie, sociaal, veiligheid en fysiek.
Programmamanager van Woustraat Zuid – Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid
Het nieuwe sportcentrum bestaat uit een sporthal, turnhal, zwembad. Totale investering ong. 21 miljoen euro. Het project bevindt zich nu in de ontwerp- en voorbereidingsfase voor de bouw. Start van de bouw wordt voorzien in april 2021.
Projectleider Nieuw Sportcentrum Ermelo
Het ontwerpen en implementeren van een modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein voor de 12 samenwerkende gemeenten van de regio
Regiosecretaris Regio Centraal Gelderland
Successful group of business people at work in office
Programmamanager Sociaal Domein (transities)
Gemeente Renkum, programmamanager SD
Procesbegeleider Openbare ruimteplan Gerard Doubuurt. Samen met bewoners en ondernemers op een vernieuwende wijze bouwstenen voor de herinrichting en afspraken over het gebruik van de openbare ruimte opleveren.
Procesbegeleider Gerard Doubuurt – Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid
Als 'huisadviseur' bestuur/directie adviseren over doorvertaling van strategische keuzes naar organisatie-inrichting (w.o. structuur en bezetting sleutelfuncties)
Huisadviseur bestuur/directie
Begeleiding van het reorganisatietraject van twee afdelingen naar één sector Jeugd en Onderwijs, inclusief de aansturing van de teams Beleid, Onderwijshuisvesting en Leerplicht/RMC
Sectorhoofd Jeugd en Onderwijs gemeente Eindhoven
Organisatiedoorlichting en -advies: samenspel politiek, bestuur en organisatie
Openbaar Bestuur, onderzoeker en adviseur
Lavender field
Colleges van B&W, Gemeenteraad en/of Managementteams. Collegiaal bestuur, inhoud Coalitieakkoord, teamontwikkeling, bestuurs- en managementstijlen
Diverse gemeenten, begeleiden ‘heisessies’
In samenwerking met de gemeente Leeuwarden en bvSPORT is een nieuw tariefstelsel voor de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties ontworpen dat per 1 januari 2020 is ingevoerd
Nieuw tariefstelsel sportaccommodaties
Koersplan Zorg & Welzijn
ROC Rijn IJssel
Successful group of business people at work in office
Als tijdelijk algemeen bestuurder een organisatie leiden naar een fusie met een branchegenoot
Tijdelijk algemeen bestuurder