Skip to content

Hart voor de publieke zaak!

Welkom, stap bij ons binnen… 

SINDS 2010

Henk-Jan Donderwinkel

Thuis in het openbaar bestuur

Joop Scherpenzeel

in het accommodatiebeleid naar een optimaal maatschappelijk rendement

Karin Reilingh

wonen en maatschappelijk vastgoed

Marieke Poolman

voor het fundament onder beleid

Erwin van Rooijen

passie voor onderwijs

Paul Louwerse

voor de vertaling van beleid naar beheer en exploitatie in de sport

Dorien Konst

Voor strategie- en leiderschapsontwikkeling

Peter Seinen

actief op het snijvlak van strategie en financiën

Manon Bieleman

organisatieontwikkeling en HRM

Petra Smeets

veranderopgaven in jeugd en zorg

Tet de Jong

spin in het web

Heleen Derksen

betrouwbaar organisatietalent

Jet Moorrees

Allround manager Finance met oog voor strategie en thuis in de profit en not-for-profit sector

Chiel van der Heide

moedig leiderschap, HR met de menselijke maat en het goede gesprek

Jacqueline Ratering

HR en verandervraagstukken in de zorg

Peter de Leeuwerk

gesprekspartner voor ondernemers en bestuurders

Wij zijn organisatieadviseurs die zich inzetten voor een vitale publieke sector. We weten wat bestuurders en managers beweegt. En zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van organisaties en mensen.

Resultaten bereiken we door samen op te trekken; met u en met elkaar. Daarbij zijn we veeleisend, scherp en geven het beste van onszelf.  Ons doel is om u blijvend perspectief te bieden. 

VOOR WIE?

selectie opdrachtgevers

POLL: Gezien de huidige omstandigheden rond Corona moeten de verkiezingen van 17 maart worden uitgesteld.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
UITGELICHT

Recente projecten

Aansturing van programma's en projecten op het gebied van opvoedondersteuning, preventie en zorg aan jeugdigen in de gemeente Utrecht
Programmamanager Jeugd en Zorg gemeente Utrecht
Deprivatisering van de exploitatie van binnen-sportaccommodaties, het zwembad en het cultureel centrum van Oud-Beijerland
Gemeente Hoeksche Waard
RIVM / Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / VOTOB, haalbaarheidsonderzoek publiek private samenwerking bij toezicht op de veiligheid van tankopslag
Toezicht op veiligheid van tankopslag
Procesbegeleider Openbare ruimteplan Gerard Doubuurt. Samen met bewoners en ondernemers op een vernieuwende wijze bouwstenen voor de herinrichting en afspraken over het gebruik van de openbare ruimte opleveren.
Procesbegeleider Gerard Doubuurt – Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid
Koersplan Zorg & Welzijn
ROC Rijn IJssel
Voor Zwembad Appingedam Delfzijl Vastgoed BV is een ruling aangevraagd op basis waarvan subsidie stimulering bouw en onderhoud sportaccom-modaties (BOSA) is aangevraagd en verkregen
Gemeenten Appingedam en Delfzijl
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verkenning voor en ondersteuning bij de ontwikkeling van interventies tegen pesten op de werkvloer
Pesten op de werkvloer
Doelmatigheids-onderzoeken in het hbo
Doelmatigheidsonderzoeken in het hbo
Vernieuwing HR-beleid, inrichtingsprincipes en personeelsplanning. Adviseur directie en stuurgroepen omtrent cultuurontwikkeling en zelforganisatie.
Adviseur HR strategie- en organisatieontwikkeling
Bij Wageningen University & Research en gemeenten
Interim-controller en teamleider Control en Financiën
Leidinggeven HR-businesspartners bij bank, consultancybureau en universiteit. Strategisch en tactisch HRM, HR-cyclus, professionalisering. Optimaliseren werkprocessen en samenwerking.
Teamleider HR-advies a.i.
Presentation, female manager holding laptop
Als commissaris/toezichthouder fungeren als werkgever van de bestuurder, kritisch volger van beleid en uitvoering en klankbord voor bestuur en management
Commissaris / toezichthouder
Successful group of business people at work in office
Projectleider op het thema verantwoorde personeelssamenstelling en strategische personeelsplanning
Beweging 3.0 te Amersfoort
Presentation, female manager holding laptop
Begeleiding van 10 teams bij de invulling van zelfsturing, samenwerking en teamontwikkeling
Mutsaersstichting te Venlo
Begeleiding van het organisatieontwerp voor de nieuwe directie Afval en Grondstoffen van de gemeente Amsterdam
Projectleider organisatieontwerp Afval en Grondstoffen Amsterdam
Successful group of business people at work in office
Projectleider implementatie organisatieontwikkeling in de systemen en applicaties voor VNOG
Projectleider VNOG
Presentation, female manager holding laptop
Kwartiermaker en inrichten van een afdeling P&O
Maria Dommer te Maarssen
Strategische en tactische advisering en procesbegeleiding en de implementatie van horizontale sturing en gespreid leiderschap.
Fontys Hoge School voor Kind en Educatie (FHKE)
Successful group of business people at work in office
De ontwikkeling van uniforme dienstverleningsprocessen en begeleiding van het landelijke implementatietraject
Slachtofferhulp Nederland
Complexe dossiers in nauwe samenspraak met het Team Vastgoed en Welzijn, onderdeel Sport. Bijv. nieuwe tarievenstructuur vanaf 1-sept-2020, nieuwe huurovereenkomsten met buitensportverenigingen 2020-2024.
Adviseur sportprojecten gemeente Soest