Skip to content

Hart voor de publieke zaak!

Welkom, stap bij ons binnen… 

SINDS 2010

Erwin van Rooijen

passie voor onderwijs

Petra Smeets

veranderopgaven in jeugd en zorg

Jet Moorrees

Allround manager Finance met oog voor strategie en thuis in de profit en not-for-profit sector

Peter Seinen

actief op het snijvlak van strategie en financiën

Dorien Konst

Voor strategie- en leiderschapsontwikkeling

Marieke Poolman

voor het fundament onder beleid

Joop Scherpenzeel

in het accommodatiebeleid naar een optimaal maatschappelijk rendement

Henk-Jan Donderwinkel

Thuis in het openbaar bestuur

Heleen Derksen

betrouwbaar organisatietalent

Manon Bieleman

organisatieontwikkeling en HRM

Jacqueline Ratering

HR en verandervraagstukken in de zorg

Karin Reilingh

wonen en maatschappelijk vastgoed

Chiel van der Heide

moedig leiderschap, HR met de menselijke maat en het goede gesprek

Paul Louwerse

voor de vertaling van beleid naar beheer en exploitatie in de sport

Peter de Leeuwerk

gesprekspartner voor ondernemers en bestuurders

Tet de Jong

spin in het web

Wij zijn organisatieadviseurs die zich inzetten voor een vitale publieke sector. We weten wat bestuurders en managers beweegt. En zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van organisaties en mensen.

Resultaten bereiken we door samen op te trekken; met u en met elkaar. Daarbij zijn we veeleisend, scherp en geven het beste van onszelf.  Ons doel is om u blijvend perspectief te bieden. 

VOOR WIE?

selectie opdrachtgevers

POLL: Volledige transparantie is een teken van wantrouwen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

UITGELICHT

Recente projecten

Voor diverse business units financiën inzichtelijk gemaakt
Interim-businesscontroller Alewijnse bv
Samen met huurders en gebruikers komen tot een bestuurlijk haalbaar plan voor renovatie, nieuwbouw en verduurzaming van het ontmoetings- en activiteitencentrum van Ermelo.
Adviseur verduurzaming Huis van Bestuur en Cultuur de Dialoog – Gemeente Ermelo
Het organiseren en uitvoeren van maatregelen om de informatieveiligheid en privacybescherming te vergroten en te borgen in de organisatie.
Gemeente Zutphen – Informatieveiligheid en privacybescherming
Presentation, female manager holding laptop
Als commissaris/toezichthouder fungeren als werkgever van de bestuurder, kritisch volger van beleid en uitvoering en klankbord voor bestuur en management
Commissaris / toezichthouder
RIVM / Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / VOTOB, haalbaarheidsonderzoek publiek private samenwerking bij toezicht op de veiligheid van tankopslag
Toezicht op veiligheid van tankopslag
Ondersteuning van het P&O-team op arbeidsmarktontwikke-lingen, slimmer werken en het versterken van strategie en capaciteit
Adviseur en coach – RIBW AVV
Presentation, female manager holding laptop
Met zorgverzekeraar en zorgaanbieders ontwikkelen en uitvoeren van een strategie voor zorgvernieuwingstrajecten binnen de Drechtsteden op het snijvlak van Wmo, Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg
Programmamanager zorgvernieuwing Drechtsteden-VGZ-Drechtzorg
In opdracht van Sportbedrijf Accres invoering SIAM bij aquacentrum Malkander
SIAM-analyse aquacentrum Malkander
Onderzoek kostenstructuur buitensportaccommodaties gemeente Gouda
Onderzoek kostenstructuur buitensportaccommodaties
Accommodatiebeleid, exploitatievarianten, beheer & exploitatie
Diverse sportbedrijven, onderzoeker en adviseur
Beheer en exploitatie door Stichting BSSA zijn geanalyseerd en een aanzet is gegeven voor een businesscase. Het beeld van een geoptimaliseerde exploitatie is nu helder en een passende exploitatie-bijdrage van de gemeente is vastgesteld.
Advisering beheer en exploitatie sportcentrum Blokweer
Opstellen en invoeren HR-agenda en sparringpartner Raad van Bestuur, ExCo en leidinggevenden businessunits
ProRail, directeur HR, lid van de ExCo
Second opinion financiering van het doelgroepen-bad als onderdeel van het nieuw te bouwen zwembad.
Gemeente Rheden – Second opinion financiering
Presentation, female manager holding laptop
Senior beleidsmedewerker voorveld sociaal domein bij gemeente Dordrecht
Voorveld sociaal domein
Begeleiding van het organisatieontwerp voor de nieuwe directie Afval en Grondstoffen van de gemeente Amsterdam
Projectleider organisatieontwerp Afval en Grondstoffen Amsterdam
Inrichting van een nieuwe organisatie die toegang verleent tot jeugdzorg en tegelijkertijd afbouw van de organisatie die dit vanaf 2015 organiseerde. De opdracht is ook te komen tot een verantwoorde bezuiniging op de jeugdzorg door de toegang ertoe goed in te richten.
Gemeente Lelystad, Kwartiermaker Jeugd BV
Wanneer hogescholen een opleiding met publiek geld bekostigd willen krijgen, moet er een doelmatig-heidsonderzoek worden uitgevoerd. De kern van zo'n onderzoek bestaat uit een kwantitatieve en kwalita-tieve analyse van de arbeidsmarkt en behoeften van het beroepenveld.
Doelmatigheidsonderzoeken en marktonderzoeken in het hbo
Inhoudelijke, organisatorische en bedrijfsmatige inrichting van een VIC workhome Triple-C voor een samenwerkingsinitiatief van Cordaan en Spirit, mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Amsterdam.
Spirit en Cordaan
In opdracht van de gemeente Amersfoort procesmanager toekomst zwembad Hoogland
Procesmanager toekomst zwembad Hoogland
Leidinggeven HR-businesspartners bij bank, consultancybureau en universiteit. Strategisch en tactisch HRM, HR-cyclus, professionalisering. Optimaliseren werkprocessen en samenwerking.
Teamleider HR-advies a.i.