Skip to content

Hart voor de publieke zaak!

Welkom, stap bij ons binnen… 

SINDS 2010

Tet de Jong

spin in het web

Erwin van Rooijen

passie voor onderwijs

Petra Smeets

veranderopgaven in jeugd en zorg

Paul Louwerse

voor de vertaling van beleid naar beheer en exploitatie in de sport

Dorien Konst

Voor strategie- en leiderschapsontwikkeling

Joop Scherpenzeel

in het accommodatiebeleid naar een optimaal maatschappelijk rendement

Marieke Poolman

voor het fundament onder beleid

Manon Bieleman

organisatieontwikkeling en HRM

Karin Reilingh

wonen en maatschappelijk vastgoed

Chiel van der Heide

moedig leiderschap, HR met de menselijke maat en het goede gesprek

Jacqueline Ratering

HR en verandervraagstukken in de zorg

Jet Moorrees

Allround manager Finance met oog voor strategie en thuis in de profit en not-for-profit sector

Peter Seinen

actief op het snijvlak van strategie en financiën

Henk-Jan Donderwinkel

Thuis in het openbaar bestuur

Heleen Derksen

betrouwbaar organisatietalent

Peter de Leeuwerk

gesprekspartner voor ondernemers en bestuurders

Wij zijn organisatieadviseurs die zich inzetten voor een vitale publieke sector. We weten wat bestuurders en managers beweegt. En zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van organisaties en mensen.

Resultaten bereiken we door samen op te trekken; met u en met elkaar. Daarbij zijn we veeleisend, scherp en geven het beste van onszelf.  Ons doel is om u blijvend perspectief te bieden. 

VOOR WIE?

selectie opdrachtgevers

POLL: Volledige transparantie is een teken van wantrouwen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
UITGELICHT

Recente projecten

Inrichting van een nieuwe organisatie die toegang verleent tot jeugdzorg en tegelijkertijd afbouw van de organisatie die dit vanaf 2015 organiseerde. De opdracht is ook te komen tot een verantwoorde bezuiniging op de jeugdzorg door de toegang ertoe goed in te richten.
Gemeente Lelystad, Kwartiermaker Jeugd BV
Leidinggeven HR-businesspartners bij bank, consultancybureau en universiteit. Strategisch en tactisch HRM, HR-cyclus, professionalisering. Optimaliseren werkprocessen en samenwerking.
Teamleider HR-advies a.i.
Aanstruring van veranderingen op twee locaties van Verpleging en Verzorging Humanitas Rotterdam, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering
Transitiemanager Humanitas
Opstellen en invoeren HR-agenda en sparringpartner Raad van Bestuur, ExCo en leidinggevenden businessunits
ProRail, directeur HR, lid van de ExCo
Presentation, female manager holding laptop
Bij o.a. de gemeenten Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Gorinchem en vele andere.
Coaching directie en hoger management
Bij Veiligheidsregio's en gemeenten
Interim-manager bedrijfsvoering
In profit en not-for-profit. Ontwikkeling duurzame inzetbaarheid, (persoonlijk) leiderschap en samenwerking. Teams van professionals, staf en leidinggevenden.
Trainer/procesbegeleider en teamcoach
Voor Zwembad Appingedam Delfzijl Vastgoed BV is een ruling aangevraagd op basis waarvan subsidie stimulering bouw en onderhoud sportaccom-modaties (BOSA) is aangevraagd en verkregen
Gemeenten Appingedam en Delfzijl
Strategische en tactische advisering en procesbegeleiding en de implementatie van horizontale sturing en gespreid leiderschap.
Fontys Hoge School voor Kind en Educatie (FHKE)
Vernieuwing HR-beleid, inrichtingsprincipes en personeelsplanning. Adviseur directie en stuurgroepen omtrent cultuurontwikkeling en zelforganisatie.
Adviseur HR strategie- en organisatieontwikkeling
Procesregisseur voor overdracht van onderneming van zes dagcentra naar drie overnamepartners in de regio
Heliomare te Wijk aan Zee
Successful group of business people at work in office
De ontwikkeling van uniforme dienstverleningsprocessen en begeleiding van het landelijke implementatietraject
Slachtofferhulp Nederland
Voor diverse business units financiën inzichtelijk gemaakt
Interim-businesscontroller Alewijnse bv
Accommodatiebeleid, exploitatievarianten, beheer & exploitatie
Diverse sportbedrijven, onderzoeker en adviseur
Vanuit visie en strategie varianten ontwerpen in cultuur, werkwijze en managementstructuur, draagvlak creëren, keuzes maken en zorgvuldig implementeren
Openbaar Bestuur, projectleider organisatie-ontwikkeling / reorganisatie
Gemeente Dordrecht, evaluatie van organisatie en uitvoering 18- naar 18+. Doel was verbetering in de aansluiting van zorg voor jongeren die voor hun 18e jeugdhulp ontvangen
Evaluatie van 18- naar 18+
Successful group of business people at work in office
Voorbereidend onderzoek voor en ondersteunen bij het opstellen van het integraal beleidsprogramma Volwassenen & Ouderen
Beleidsprogramma Volwassenen & Ouderen gemeente Nijkerk
Als 'huisadviseur' bestuur/directie adviseren over doorvertaling van strategische keuzes naar organisatie-inrichting (w.o. structuur en bezetting sleutelfuncties)
Huisadviseur bestuur/directie
Interim-CFO offshore windmolenpark (Dolwin2) voor TenneT
Financial project lead offshore windmolenpark
Realisatie van een nieuwe sporthal achter het bestaande zwembad en de sporthal van sportboulevard De Engh. De architect AG Nova zal in bouwteam-verband de sporthal realiseren. Start van de bouw is begin 2021 gepland.
Projectleider Nieuwe Sporthal Soest