Skip to content

Hart voor de publieke zaak!

Welkom, stap bij ons binnen… 

SINDS 2010

Paul Louwerse

voor de vertaling van beleid naar beheer en exploitatie in de sport

Petra Smeets

veranderopgaven in jeugd en zorg

Henk-Jan Donderwinkel

Thuis in het openbaar bestuur

Karin Reilingh

wonen en maatschappelijk vastgoed

Jacqueline Ratering

HR en verandervraagstukken in de zorg

Heleen Derksen

betrouwbaar organisatietalent

Erwin van Rooijen

passie voor onderwijs

Joop Scherpenzeel

in het accommodatiebeleid naar een optimaal maatschappelijk rendement

Tet de Jong

spin in het web

Peter de Leeuwerk

gesprekspartner voor ondernemers en bestuurders

Marieke Poolman

voor het fundament onder beleid

Dorien Konst

Voor strategie- en leiderschapsontwikkeling

Peter Seinen

actief op het snijvlak van strategie en financiën

Chiel van der Heide

moedig leiderschap, HR met de menselijke maat en het goede gesprek

Manon Bieleman

organisatieontwikkeling en HRM

Jet Moorrees

Allround manager Finance met oog voor strategie en thuis in de profit en not-for-profit sector

Wij zijn organisatieadviseurs die zich inzetten voor een vitale publieke sector. We weten wat bestuurders en managers beweegt. En zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van organisaties en mensen.

Resultaten bereiken we door samen op te trekken; met u en met elkaar. Daarbij zijn we veeleisend, scherp en geven het beste van onszelf.  Ons doel is om u blijvend perspectief te bieden. 

VOOR WIE?

selectie opdrachtgevers

POLL: Volledige transparantie is een teken van wantrouwen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

UITGELICHT

Recente projecten

Wanneer hogescholen een opleiding met publiek geld bekostigd willen krijgen, moet er een doelmatig-heidsonderzoek worden uitgevoerd. De kern van zo'n onderzoek bestaat uit een kwantitatieve en kwalita-tieve analyse van de arbeidsmarkt en behoeften van het beroepenveld.
Doelmatigheidsonderzoeken en marktonderzoeken in het hbo
Kwartiermaker/adviseur van bestuurders van gemeenten, woningbouw-corporaties en zorgorganisaties voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda Wonen en Zorg in de regio's Friesland, Groningen, Noord West Veluwe en Zwolle IJsselland.
Kwartiermaker/adviseur Taskforce Wonen en Zorg
Het nieuwe sportcentrum bestaat uit een sporthal, turnhal, zwembad. Totale investering ong. 21 miljoen euro. Het project bevindt zich nu in de ontwerp- en voorbereidingsfase voor de bouw. Start van de bouw wordt voorzien in april 2022.
Projectleider nieuw Sportcentrum Ermelo
Ondersteuning bij het inrichten van stuur- en beheersprocessen en het voorbereiden en uitvoeren van reorganisaties.
Ondersteuning afdeling MGGZ – GGD Amsterdam
Programmamanager van het Actieprogramma naar een levendiger, aantrekkelijker en veiliger van Woustraat Zuid. Een integraal samenwerkingsproject van de pijlers economie, sociaal, veiligheid en fysiek.
Programmamanager van Woustraat Zuid – Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid
Aansturing van programma's en projecten op het gebied van opvoedondersteuning, preventie en zorg aan jeugdigen in de gemeente Utrecht
Programmamanager Jeugd en Zorg gemeente Utrecht
Successful group of business people at work in office
Projectleider op het thema verantwoorde personeelssamenstelling en strategische personeelsplanning
Beweging 3.0 te Amersfoort
Presentation, female manager holding laptop
Kwartiermaker en inrichten van een afdeling P&O
Maria Dommer te Maarssen
Successful group of business people at work in office
Procesbegeleider bijeenkomsten
Zestor – Kennisnetwerken
Opzetten en aansturen van de nieuw te vormen afdeling Beleid, Kwaliteit en Juridische zaken.
Interim-manager Jeugdbescherming
Begeleiden leiding en medewerkers in verbetering samenwerking en gespreksvoering vanwege de grote veranderingen in Automotive.
Projectleider sociale innovatie
Gemeente Eindhoven, op weg naar een toekomstbestendige griffie
Openbaar Bestuur – procesbegeleiding griffie
Group of people talking in the office
Begeleiding directeur/groot aandeelhouder bij het versterken van zijn organisatie om de groei van de onderneming mogelijk te maken
Begeleiding directeur/groot aandeelhouder
Begeleiding overgang personeel (OVO)
Universiteit van Wageningen, projectleider P&O
Gemeente Dordrecht, evaluatie van organisatie en uitvoering 18- naar 18+. Doel was verbetering in de aansluiting van zorg voor jongeren die voor hun 18e jeugdhulp ontvangen
Evaluatie van 18- naar 18+
(Nederlands elftal vrouwen onder de 23 jaar). Verantwoordelijk voor de organisatie rond het elftal tijdens interlandperiodes.
KNVB – Teammanager Jong OranjeLeeuwinnen
Onderzoek kostenstructuur buitensportaccommodaties gemeente Gouda
Onderzoek kostenstructuur buitensportaccommodaties
Successful group of business people at work in office
Verantwoordelijk voor beleid en projecten op het gebied van wonen, economie, gebiedsontwikkeling, energietransitie en duurzaamheid én verantwoordelijk voor vergunningen handhaving en toezicht.
Waarnemend directeur Ruimtelijke Ontwikkeling – Gemeente Zoeterwoude
In profit en not-for-profit. Ontwikkeling duurzame inzetbaarheid, (persoonlijk) leiderschap en samenwerking. Teams van professionals, staf en leidinggevenden.
Trainer/procesbegeleider en teamcoach
Lavender field
Colleges van B&W, Gemeenteraad en/of Managementteams. Collegiaal bestuur, inhoud Coalitieakkoord, teamontwikkeling, bestuurs- en managementstijlen
Diverse gemeenten, begeleiden ‘heisessies’