Skip to content

Hart voor de publieke zaak!

Welkom, stap bij ons binnen… 

SINDS 2010

Petra Smeets

veranderopgaven in jeugd en zorg

Heleen Derksen

betrouwbaar organisatietalent

Jacqueline Ratering

HR en verandervraagstukken in de zorg

Henk-Jan Donderwinkel

Thuis in het openbaar bestuur

Erwin van Rooijen

passie voor onderwijs

Dorien Konst

Voor strategie- en leiderschapsontwikkeling

Peter de Leeuwerk

gesprekspartner voor ondernemers en bestuurders

Karin Reilingh

wonen en maatschappelijk vastgoed

Joop Scherpenzeel

in het accommodatiebeleid naar een optimaal maatschappelijk rendement

Tet de Jong

spin in het web

Manon Bieleman

organisatieontwikkeling en HRM

Marieke Poolman

voor het fundament onder beleid

Paul Louwerse

voor de vertaling van beleid naar beheer en exploitatie in de sport

Peter Seinen

actief op het snijvlak van strategie en financiën

Wij zijn organisatieadviseurs die zich inzetten voor een vitale publieke sector. We weten wat bestuurders en managers beweegt. En zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van organisaties en mensen.

Resultaten bereiken we door samen op te trekken; met u en met elkaar. Daarbij zijn we veeleisend, scherp en geven het beste van onszelf.  Ons doel is om u blijvend perspectief te bieden. 

VOOR WIE?

selectie opdrachtgevers

POLL: In de toeslagenaffaire treft de wetgevende macht (parlement en regering) veel meer blaam dan de uitvoerende macht (ministers en ambtenaren).

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
UITGELICHT

Recente projecten

Aanstruring van veranderingen op twee locaties van Verpleging en Verzorging Humanitas Rotterdam, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering
Transitiemanager Humanitas
Accommodatiebeleid, exploitatievarianten, beheer & exploitatie
Diverse sportbedrijven, onderzoeker en adviseur
Complexe dossiers in nauwe samenspraak met het Team Vastgoed en Welzijn, onderdeel Sport. Bijv. nieuwe tarievenstructuur vanaf 1-sept-2020, nieuwe huurovereenkomsten met buitensportverenigingen 2020-2024.
Adviseur sportprojecten gemeente Soest
Successful group of business people at work in office
Als tijdelijk algemeen bestuurder een organisatie leiden naar een fusie met een branchegenoot
Tijdelijk algemeen bestuurder
Bij Veiligheidsregio's en gemeenten
Interim-manager bedrijfsvoering
Inrichting van een nieuwe organisatie die toegang verleent tot jeugdzorg en tegelijkertijd afbouw van de organisatie die dit vanaf 2015 organiseerde. De opdracht is ook te komen tot een verantwoorde bezuiniging op de jeugdzorg door de toegang ertoe goed in te richten.
Gemeente Lelystad, Kwartiermaker Jeugd BV
Programmamanager van het Actieprogramma naar een levendiger, aantrekkelijker en veiliger van Woustraat Zuid. Een integraal samenwerkingsproject van de pijlers economie, sociaal, veiligheid en fysiek.
Programmamanager van Woustraat Zuid – Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid
Als interim-directeur een organisatie 'in problemen' nieuw elan brengen en hardnekkige problemen helpen oplossen gericht op een rooskleurige toekomst
Interim-directeur
Als 'huisadviseur' bestuur/directie adviseren over doorvertaling van strategische keuzes naar organisatie-inrichting (w.o. structuur en bezetting sleutelfuncties)
Huisadviseur bestuur/directie
Lavender field
Colleges van B&W, Gemeenteraad en/of Managementteams. Collegiaal bestuur, inhoud Coalitieakkoord, teamontwikkeling, bestuurs- en managementstijlen
Diverse gemeenten, begeleiden ‘heisessies’
Gemeente Dordrecht / MEE Vivenz maatschappelijke dienstverlening. Doel was meer efficiënte toeleiding van inwoners naar schuldhulpverlening
Ketenstandaardisatie Schuldhulpverlening
Presentation, female manager holding laptop
Met zorgverzekeraar en zorgaanbieders ontwikkelen en uitvoeren van een strategie voor zorgvernieuwingstrajecten binnen de Drechtsteden op het snijvlak van Wmo, Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg
Programmamanager zorgvernieuwing Drechtsteden-VGZ-Drechtzorg
Bij Wageningen University & Research en gemeenten
Interim-controller en teamleider Control en Financiën
Successful group of business people at work in office
De ontwikkeling van uniforme dienstverleningsprocessen en begeleiding van het landelijke implementatietraject
Slachtofferhulp Nederland
Beheer en exploitatie door Stichting BSSA zijn geanalyseerd en een aanzet is gegeven voor een businesscase. Het beeld van een geoptimaliseerde exploitatie is nu helder en een passende exploitatie-bijdrage van de gemeente is vastgesteld.
Advisering beheer en exploitatie sportcentrum Blokweer
Doelmatigheids-onderzoeken in het hbo
Doelmatigheidsonderzoeken in het hbo
Ondersteuning bij het inrichten van stuur- en beheersprocessen en het voorbereiden en uitvoeren van reorganisaties.
Ondersteuning afdeling MGGZ – GGD Amsterdam
Koersplan Zorg & Welzijn
ROC Rijn IJssel
Realisatie van een nieuwe sporthal achter het bestaande zwembad en de sporthal van sportboulevard De Engh. De architect AG Nova zal in bouwteam-verband de sporthal realiseren. Start van de bouw is begin 2021 gepland.
Projectleider Nieuwe Sporthal Soest
Deprivatisering van de exploitatie van binnen-sportaccommodaties, het zwembad en het cultureel centrum van Oud-Beijerland
Gemeente Hoeksche Waard