Skip to content

Hart voor de publieke zaak!

Welkom, stap bij ons binnen… 

SINDS 2010

Heleen Derksen

betrouwbaar organisatietalent

Manon Bieleman

organisatieontwikkeling en HRM

Chiel van der Heide

moedig leiderschap, HR met de menselijke maat en het goede gesprek

Henk-Jan Donderwinkel

Thuis in het openbaar bestuur

Paul Louwerse

voor de vertaling van beleid naar beheer en exploitatie in de sport

Peter de Leeuwerk

gesprekspartner voor ondernemers en bestuurders

Karin Reilingh

wonen en maatschappelijk vastgoed

Marieke Poolman

voor het fundament onder beleid

Petra Smeets

veranderopgaven in jeugd en zorg

Dorien Konst

Voor strategie- en leiderschapsontwikkeling

Erwin van Rooijen

passie voor onderwijs

Peter Seinen

actief op het snijvlak van strategie en financiën

Jacqueline Ratering

HR en verandervraagstukken in de zorg

Jet Moorrees

Allround manager Finance met oog voor strategie en thuis in de profit en not-for-profit sector

Joop Scherpenzeel

in het accommodatiebeleid naar een optimaal maatschappelijk rendement

Tet de Jong

spin in het web

Wij zijn organisatieadviseurs die zich inzetten voor een vitale publieke sector. We weten wat bestuurders en managers beweegt. En zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van organisaties en mensen.

Resultaten bereiken we door samen op te trekken; met u en met elkaar. Daarbij zijn we veeleisend, scherp en geven het beste van onszelf.  Ons doel is om u blijvend perspectief te bieden. 

VOOR WIE?

selectie opdrachtgevers

POLL: Volledige transparantie is een teken van wantrouwen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

UITGELICHT

Recente projecten

In opdracht van de gemeente Amstelveen is naar de bedrijfsvoering van AmstelveenSport een doorlichtingsonderzoek verricht bestaande uit een audit en, in samenwerking met andere sportbedrijven, een benchmarkvergelijking
Doorlichting bedrijfsvoering AmstelveenSport
Beheer en exploitatie door Stichting BSSA zijn geanalyseerd en een aanzet is gegeven voor een businesscase. Het beeld van een geoptimaliseerde exploitatie is nu helder en een passende exploitatie-bijdrage van de gemeente is vastgesteld.
Advisering beheer en exploitatie sportcentrum Blokweer
Samen met huurders en gebruikers komen tot een bestuurlijk haalbaar plan voor renovatie, nieuwbouw en verduurzaming van het ontmoetings- en activiteitencentrum van Ermelo.
Adviseur verduurzaming Huis van Bestuur en Cultuur de Dialoog – Gemeente Ermelo
Als interim-programmacontroller mede nieuwe afdeling Duurzaam op Land ingericht voor TenneT
Interim-programmacontroller TenneT
Vernieuwing HR-beleid, inrichtingsprincipes en personeelsplanning. Adviseur directie en stuurgroepen omtrent cultuurontwikkeling en zelforganisatie.
Adviseur HR strategie- en organisatieontwikkeling
Aansturing van programma's en projecten op het gebied van opvoedondersteuning, preventie en zorg aan jeugdigen in de gemeente Utrecht
Programmamanager Jeugd en Zorg gemeente Utrecht
Doelmatigheids-onderzoeken in het hbo
Doelmatigheidsonderzoeken in het hbo
Accommodatiebeleid, exploitatievarianten, beheer & exploitatie
Diverse sportbedrijven, onderzoeker en adviseur
Leidinggeven HR-businesspartners bij bank, consultancybureau en universiteit. Strategisch en tactisch HRM, HR-cyclus, professionalisering. Optimaliseren werkprocessen en samenwerking.
Teamleider HR-advies a.i.
Het ontwerpen en implementeren van een modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein voor de 12 samenwerkende gemeenten van de regio
Regiosecretaris Regio Centraal Gelderland
Presentation, female manager holding laptop
Financiële en HRM-systemen
Projectleider bedrijfsvoering, Financiën en ICT
Bij Wageningen University & Research en gemeenten
Interim-controller en teamleider Control en Financiën
Het nieuwe sportcentrum bestaat uit een sporthal, turnhal, zwembad. Totale investering ong. 21 miljoen euro. Het project bevindt zich nu in de ontwerp- en voorbereidingsfase voor de bouw. Start van de bouw wordt voorzien in april 2021.
Projectleider Nieuw Sportcentrum Ermelo
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verkenning voor en ondersteuning bij de ontwikkeling van interventies tegen pesten op de werkvloer
Pesten op de werkvloer
Voor Zwembad Appingedam Delfzijl Vastgoed BV is een ruling aangevraagd op basis waarvan subsidie stimulering bouw en onderhoud sportaccom-modaties (BOSA) is aangevraagd en verkregen
Gemeenten Appingedam en Delfzijl
Interim-controller Group Reporting
Interim-corporate controller Heijmans nv
O.a. bezuinigingsonderzoek, risicomanagement en strategie
Adviseur bedrijfsvoering
Lavender field
Colleges van B&W, Gemeenteraad en/of Managementteams. Collegiaal bestuur, inhoud Coalitieakkoord, teamontwikkeling, bestuurs- en managementstijlen
Diverse gemeenten, begeleiden ‘heisessies’
Projectleider Functiehuis: het generiek beschrijven en indikken van het functie- en loongebouw
Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Successful group of business people at work in office
Procesbegeleider bijeenkomsten
Zestor – Kennisnetwerken