Skip to content

Hart voor de publieke zaak!

Welkom, stap bij ons binnen… 

SINDS 2010

Erwin van Rooijen

passie voor onderwijs

Henk-Jan Donderwinkel

Thuis in het openbaar bestuur

Marieke Poolman

voor het fundament onder beleid

Paul Louwerse

voor de vertaling van beleid naar beheer en exploitatie in de sport

Peter de Leeuwerk

gesprekspartner voor ondernemers en bestuurders

Petra Smeets

veranderopgaven in jeugd en zorg

Manon Bieleman

organisatieontwikkeling en HRM

Jet Moorrees

Allround manager Finance met oog voor strategie en thuis in de profit en not-for-profit sector

Jacqueline Ratering

HR en verandervraagstukken in de zorg

Tet de Jong

spin in het web

Dorien Konst

Voor strategie- en leiderschapsontwikkeling

Heleen Derksen

betrouwbaar organisatietalent

Joop Scherpenzeel

in het accommodatiebeleid naar een optimaal maatschappelijk rendement

Peter Seinen

actief op het snijvlak van strategie en financiën

Karin Reilingh

wonen en maatschappelijk vastgoed

Chiel van der Heide

moedig leiderschap, HR met de menselijke maat en het goede gesprek

Wij zijn organisatieadviseurs die zich inzetten voor een vitale publieke sector. We weten wat bestuurders en managers beweegt. En zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van organisaties en mensen.

Resultaten bereiken we door samen op te trekken; met u en met elkaar. Daarbij zijn we veeleisend, scherp en geven het beste van onszelf.  Ons doel is om u blijvend perspectief te bieden. 

VOOR WIE?

selectie opdrachtgevers

POLL: Volledige transparantie is een teken van wantrouwen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
UITGELICHT

Recente projecten

Presentation, female manager holding laptop
Van start up naar scale up: advisering betrof organisatie, bedrijfsvoering, financiën en managementinformatie. Tevens selectie en implementatie financieel systeem.
Adviseur Steenvlinder bv
Vanuit visie en strategie varianten ontwerpen in cultuur, werkwijze en managementstructuur, draagvlak creëren, keuzes maken en zorgvuldig implementeren
Openbaar Bestuur, projectleider organisatie-ontwikkeling / reorganisatie
Interim-controller Group Reporting
Interim-corporate controller Heijmans nv
Inrichting van een nieuwe organisatie die toegang verleent tot jeugdzorg en tegelijkertijd afbouw van de organisatie die dit vanaf 2015 organiseerde. De opdracht is ook te komen tot een verantwoorde bezuiniging op de jeugdzorg door de toegang ertoe goed in te richten.
Gemeente Lelystad, Kwartiermaker Jeugd BV
Procesbegeleider Openbare ruimteplan Gerard Doubuurt. Samen met bewoners en ondernemers op een vernieuwende wijze bouwstenen voor de herinrichting en afspraken over het gebruik van de openbare ruimte opleveren.
Procesbegeleider Gerard Doubuurt – Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid
Strategische en tactische advisering en procesbegeleiding en de implementatie van horizontale sturing en gespreid leiderschap.
Fontys Hoge School voor Kind en Educatie (FHKE)
Koersplan Zorg & Welzijn
ROC Rijn IJssel
Verantwoordelijk voor de positionering en doorontwikkeling van de afdeling P&O
ROVA, ontwikkeling P&O
Successful group of business people at work in office
Programmamanager Sociaal Domein (transities)
Gemeente Renkum, programmamanager SD
In samenwerking met de gemeente Leeuwarden en bvSPORT is een nieuw tariefstelsel voor de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties ontworpen dat per 1 januari 2020 is ingevoerd
Nieuw tariefstelsel sportaccommodaties
Ondersteuning bij het inrichten van stuur- en beheersprocessen en het voorbereiden en uitvoeren van reorganisaties.
Ondersteuning afdeling MGGZ – GGD Amsterdam
Presentation, female manager holding laptop
Bij o.a. de gemeenten Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Gorinchem en vele andere.
Coaching directie en hoger management
Voor Zwembad Appingedam Delfzijl Vastgoed BV is een ruling aangevraagd op basis waarvan subsidie stimulering bouw en onderhoud sportaccom-modaties (BOSA) is aangevraagd en verkregen
Gemeenten Appingedam en Delfzijl
Presentation, female manager holding laptop
Kwartiermaker en inrichten van een afdeling P&O
Maria Dommer te Maarssen
Complexe dossiers in nauwe samenspraak met het Team Vastgoed en Welzijn, onderdeel Sport. Bijv. nieuwe tarievenstructuur vanaf 1-sept-2020, nieuwe huurovereenkomsten met buitensportverenigingen 2020-2024.
Adviseur sportprojecten gemeente Soest
Gemeente Dordrecht / MEE Vivenz maatschappelijke dienstverlening. Doel was meer efficiënte toeleiding van inwoners naar schuldhulpverlening
Ketenstandaardisatie Schuldhulpverlening
Doelmatigheids-onderzoeken in het hbo
Doelmatigheidsonderzoeken in het hbo
Projectleider Functiehuis: het generiek beschrijven en indikken van het functie- en loongebouw
Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Vernieuwing HR-beleid, inrichtingsprincipes en personeelsplanning. Adviseur directie en stuurgroepen omtrent cultuurontwikkeling en zelforganisatie.
Adviseur HR strategie- en organisatieontwikkeling
Begeleiding van het organisatieontwerp voor de nieuwe directie Afval en Grondstoffen van de gemeente Amsterdam
Projectleider organisatieontwerp Afval en Grondstoffen Amsterdam