Skip to content

Hart voor de publieke zaak!

Welkom, stap bij ons binnen… 

SINDS 2010

Karin Reilingh

wonen en maatschappelijk vastgoed

Heleen Derksen

betrouwbaar organisatietalent

Paul Louwerse

voor de vertaling van beleid naar beheer en exploitatie in de sport

Peter de Leeuwerk

gesprekspartner voor ondernemers en bestuurders

Peter Seinen

actief op het snijvlak van strategie en financiën

Jet Moorrees

Allround manager Finance met oog voor strategie en thuis in de profit en not-for-profit sector

Petra Smeets

veranderopgaven in jeugd en zorg

Henk-Jan Donderwinkel

Thuis in het openbaar bestuur

Chiel van der Heide

moedig leiderschap, HR met de menselijke maat en het goede gesprek

Marieke Poolman

voor het fundament onder beleid

Tet de Jong

spin in het web

Manon Bieleman

organisatieontwikkeling en HRM

Dorien Konst

Voor strategie- en leiderschapsontwikkeling

Erwin van Rooijen

passie voor onderwijs

Jacqueline Ratering

HR en verandervraagstukken in de zorg

Joop Scherpenzeel

in het accommodatiebeleid naar een optimaal maatschappelijk rendement

Wij zijn organisatieadviseurs die zich inzetten voor een vitale publieke sector. We weten wat bestuurders en managers beweegt. En zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van organisaties en mensen.

Resultaten bereiken we door samen op te trekken; met u en met elkaar. Daarbij zijn we veeleisend, scherp en geven het beste van onszelf.  Ons doel is om u blijvend perspectief te bieden. 

VOOR WIE?

selectie opdrachtgevers

POLL: Volledige transparantie is een teken van wantrouwen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
UITGELICHT

Recente projecten

Gemeente Dordrecht, evaluatie van organisatie en uitvoering 18- naar 18+. Doel was verbetering in de aansluiting van zorg voor jongeren die voor hun 18e jeugdhulp ontvangen
Evaluatie van 18- naar 18+
Lavender field
Colleges van B&W, Gemeenteraad en/of Managementteams. Collegiaal bestuur, inhoud Coalitieakkoord, teamontwikkeling, bestuurs- en managementstijlen
Diverse gemeenten, begeleiden ‘heisessies’
Interim-CFO offshore windmolenpark (Dolwin2) voor TenneT
Financial project lead offshore windmolenpark
Successful group of business people at work in office
Programmamanager Sociaal Domein (transities)
Gemeente Renkum, programmamanager SD
Opstellen en invoeren HR-agenda en sparringpartner Raad van Bestuur, ExCo en leidinggevenden businessunits
ProRail, directeur HR, lid van de ExCo
Bij Veiligheidsregio's en gemeenten
Interim-manager bedrijfsvoering
Bij Wageningen University & Research en gemeenten
Interim-controller en teamleider Control en Financiën
Successful group of business people at work in office
Procesbegeleider bijeenkomsten
Zestor – Kennisnetwerken
Verzelfstandiging sociale wijkteams Arnhem
Gemeente Arnhem, wijkteams
Presentation, female manager holding laptop
Met zorgverzekeraar en zorgaanbieders ontwikkelen en uitvoeren van een strategie voor zorgvernieuwingstrajecten binnen de Drechtsteden op het snijvlak van Wmo, Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg
Programmamanager zorgvernieuwing Drechtsteden-VGZ-Drechtzorg
Als 'huisadviseur' bestuur/directie adviseren over doorvertaling van strategische keuzes naar organisatie-inrichting (w.o. structuur en bezetting sleutelfuncties)
Huisadviseur bestuur/directie
Vanuit visie en strategie varianten ontwerpen in cultuur, werkwijze en managementstructuur, draagvlak creëren, keuzes maken en zorgvuldig implementeren
Openbaar Bestuur, projectleider organisatie-ontwikkeling / reorganisatie
Inhoudelijke, organisatorische en bedrijfsmatige inrichting van een VIC workhome Triple-C voor een samenwerkingsinitiatief van Cordaan en Spirit, mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Amsterdam.
Spirit en Cordaan
O.a. bezuinigingsonderzoek, risicomanagement en strategie
Adviseur bedrijfsvoering
Projectleider Functiehuis: het generiek beschrijven en indikken van het functie- en loongebouw
Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Gemeente Dordrecht / MEE Vivenz maatschappelijke dienstverlening. Doel was meer efficiënte toeleiding van inwoners naar schuldhulpverlening
Ketenstandaardisatie Schuldhulpverlening
Doelmatigheids-onderzoeken in het hbo
Doelmatigheidsonderzoeken in het hbo
Aanstruring van veranderingen op twee locaties van Verpleging en Verzorging Humanitas Rotterdam, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering
Transitiemanager Humanitas
Koersplan Zorg & Welzijn
ROC Rijn IJssel
Programmamanager van het Actieprogramma naar een levendiger, aantrekkelijker en veiliger van Woustraat Zuid. Een integraal samenwerkingsproject van de pijlers economie, sociaal, veiligheid en fysiek.
Programmamanager van Woustraat Zuid – Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid