Skip to content

Hart voor de publieke zaak!

Welkom, stap bij ons binnen… 

SINDS 2010

Karin Reilingh

wonen en maatschappelijk vastgoed

Paul Louwerse

voor de vertaling van beleid naar beheer en exploitatie in de sport

Erwin van Rooijen

passie voor onderwijs

Henk-Jan Donderwinkel

Thuis in het openbaar bestuur

Peter Seinen

actief op het snijvlak van strategie en financiën

Jolande Blok

leiderschap en organisatie-verandering

Dorien Konst

Voor strategie- en leiderschapsontwikkeling

Rob de Haan

Allrounder Finance en Control

Petra Smeets

veranderopgaven in jeugd en zorg

Joop Scherpenzeel

in het accommodatiebeleid naar een optimaal maatschappelijk rendement

Jacqueline Ratering

HR en verandervraagstukken in de zorg

Jet Moorrees

Allround manager Finance met oog voor strategie en thuis in de profit en not-for-profit sector

Chiel van der Heide

moedig leiderschap, HR met de menselijke maat en het goede gesprek

Manon Bieleman

organisatieontwikkeling en HRM

Heleen Derksen

betrouwbaar organisatietalent

Tomas Rongen

nieuwe wegen inslaan voor een sportieve toekomst

Tet de Jong

spin in het web

Peter de Leeuwerk

gesprekspartner voor ondernemers en bestuurders

Marieke Poolman

voor het fundament onder beleid

Wij zijn organisatieadviseurs die zich inzetten voor een vitale publieke sector. We weten wat bestuurders en managers beweegt. En zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van organisaties en mensen.

Resultaten bereiken we door samen op te trekken; met u en met elkaar. Daarbij zijn we veeleisend, scherp en geven het beste van onszelf.  Ons doel is om u blijvend perspectief te bieden. 

VOOR WIE?

selectie opdrachtgevers

POLL: Volledige transparantie is een teken van wantrouwen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

UITGELICHT

Recente projecten

Leidinggeven a.i. aan HR-teams bij gemeenten, in onderwijs en de financiële sector. Strategisch en tactisch HRM, HR-cyclus, professionalisering. Optimaliseren werkprocessen en samenwerking.
Teamleider HR-advies a.i.
RIVM / Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / VOTOB, haalbaarheidsonderzoek publiek private samenwerking bij toezicht op de veiligheid van tankopslag
Toezicht op veiligheid van tankopslag
Manager voor de bedrijfsvoeringsteams Communicatie, HR, Inkoop, Juridische Zaken en Bestuurssecretariaat
Interim teammanager gemeente Rheden
Het ontwerpen en implementeren van een modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein voor de 12 samenwerkende gemeenten van de regio
Regiosecretaris Regio Centraal Gelderland
Als 'huisadviseur' bestuur/directie adviseren over doorvertaling van strategische keuzes naar organisatie-inrichting (w.o. structuur en bezetting sleutelfuncties)
Huisadviseur bestuur/directie
Als interim-directeur een organisatie 'in problemen' nieuw elan brengen en hardnekkige problemen helpen oplossen gericht op een rooskleurige toekomst
Interim-directeur
Inrichting van een nieuwe organisatie die toegang verleent tot jeugdzorg en tegelijkertijd afbouw van de organisatie die dit vanaf 2015 organiseerde. De opdracht is ook te komen tot een verantwoorde bezuiniging op de jeugdzorg door de toegang ertoe goed in te richten.
Gemeente Lelystad, Kwartiermaker Jeugd BV
Ondersteuning bij het inrichten van stuur- en beheersprocessen en het voorbereiden en uitvoeren van reorganisaties.
Ondersteuning afdeling MGGZ – GGD Amsterdam
Interim-controller Group Reporting
Interim-corporate controller Heijmans nv
In opdracht van de gemeente Utrecht advisering beheer zwembad De Krommerijn
Advisering beheer zwembad De Krommerijn
Gemeente Dordrecht / MEE Vivenz maatschappelijke dienstverlening. Doel was meer efficiënte toeleiding van inwoners naar schuldhulpverlening
Ketenstandaardisatie Schuldhulpverlening
Strategische en tactische advisering en procesbegeleiding en de implementatie van horizontale sturing en gespreid leiderschap.
Fontys Hoge School voor Kind en Educatie (FHKE)
Beheer en exploitatie door Stichting BSSA zijn geanalyseerd en een aanzet is gegeven voor een businesscase. Het beeld van een geoptimaliseerde exploitatie is nu helder en een passende exploitatie-bijdrage van de gemeente is vastgesteld.
Advisering beheer en exploitatie sportcentrum Blokweer
Vanuit visie en strategie varianten ontwerpen in cultuur, werkwijze en managementstructuur, draagvlak creëren, keuzes maken en zorgvuldig implementeren
Openbaar Bestuur – projectleider organisatie-ontwikkeling / reorganisatie
Successful group of business people at work in office
De ontwikkeling van uniforme dienstverleningsprocessen en begeleiding van het landelijke implementatietraject
Slachtofferhulp Nederland
Het versterken van de recreatiesector in Ermelo door samen met ondernemers vakantieparken te vernieuwen of transformeren
Projectleider Vitale Vakantieparken gemeente Ermelo
Verzelfstandiging sociale wijkteams Arnhem
Gemeente Arnhem, wijkteams
Evaluatie en organisatieadvies doorontwikkeling sportbedrijf ESA - gemeente Aalsmeer
Organisatieadvies sportbedrijf
Vernieuwing HR-beleid, inrichtingsprincipes en personeelsplanning. Adviseur directie en stuurgroepen omtrent cultuurontwikkeling en zelforganisatie.
Adviseur HR strategie- en organisatieontwikkeling
Begeleiding van het reorganisatietraject van twee afdelingen naar één sector Jeugd en Onderwijs, inclusief de aansturing van de teams Beleid, Onderwijshuisvesting en Leerplicht/RMC
Sectorhoofd Jeugd en Onderwijs gemeente Eindhoven