Skip to content

Hart voor de publieke zaak!

Welkom, stap bij ons binnen… 

SINDS 2010

Karin Reilingh

wonen en maatschappelijk vastgoed

Petra Smeets

veranderopgaven in jeugd en zorg

Marieke Poolman

voor het fundament onder beleid

Peter Seinen

actief op het snijvlak van strategie en financiën

Dorien Konst

Voor strategie- en leiderschapsontwikkeling

Paul Louwerse

voor de vertaling van beleid naar beheer en exploitatie in de sport

Manon Bieleman

organisatieontwikkeling en HRM

Peter de Leeuwerk

gesprekspartner voor ondernemers en bestuurders

Erwin van Rooijen

passie voor onderwijs

Chiel van der Heide

moedig leiderschap, HR met de menselijke maat en het goede gesprek

Henk-Jan Donderwinkel

Thuis in het openbaar bestuur

Joop Scherpenzeel

in het accommodatiebeleid naar een optimaal maatschappelijk rendement

Heleen Derksen

betrouwbaar organisatietalent

Tet de Jong

spin in het web

Jacqueline Ratering

HR en verandervraagstukken in de zorg

Jet Moorrees

Allround manager Finance met oog voor strategie en thuis in de profit en not-for-profit sector

Wij zijn organisatieadviseurs die zich inzetten voor een vitale publieke sector. We weten wat bestuurders en managers beweegt. En zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van organisaties en mensen.

Resultaten bereiken we door samen op te trekken; met u en met elkaar. Daarbij zijn we veeleisend, scherp en geven het beste van onszelf.  Ons doel is om u blijvend perspectief te bieden. 

VOOR WIE?

selectie opdrachtgevers

POLL: Volledige transparantie is een teken van wantrouwen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

UITGELICHT

Recente projecten

Vanuit visie en strategie varianten ontwerpen in cultuur, werkwijze en managementstructuur, draagvlak creëren, keuzes maken en zorgvuldig implementeren
Openbaar Bestuur, projectleider organisatie-ontwikkeling / reorganisatie
Het nieuwe sportcentrum bestaat uit een sporthal, turnhal, zwembad. Totale investering ong. 21 miljoen euro. Het project bevindt zich nu in de ontwerp- en voorbereidingsfase voor de bouw. Start van de bouw wordt voorzien in april 2022.
Projectleider nieuw Sportcentrum Ermelo
Procesbegeleider Openbare ruimteplan Gerard Doubuurt. Samen met bewoners en ondernemers op een vernieuwende wijze bouwstenen voor de herinrichting en afspraken over het gebruik van de openbare ruimte opleveren.
Procesbegeleider Gerard Doubuurt – Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid
Presentation, female manager holding laptop
Financiële en HRM-systemen
Projectleider bedrijfsvoering, Financiën en ICT
Complexe dossiers in nauwe samenspraak met het Team Vastgoed en Welzijn, onderdeel Sport. Bijv. nieuwe tarievenstructuur vanaf 1-sept-2020, nieuwe huurovereenkomsten met buitensportverenigingen 2020-2024.
Adviseur sportprojecten gemeente Soest
Gemeente Renkum, procesbegeleiding Verbeteren en versterken Bestuurscultuur
Openbaar Bestuur – versterken Bestuurscultuur
Successful group of business people at work in office
De ontwikkeling van uniforme dienstverleningsprocessen en begeleiding van het landelijke implementatietraject
Slachtofferhulp Nederland
Bij Veiligheidsregio's en gemeenten
Interim-manager bedrijfsvoering
Opzetten en aansturen van de nieuw te vormen afdeling Beleid, Kwaliteit en Juridische zaken.
Interim-manager Jeugdbescherming
O.a. bezuinigingsonderzoek, risicomanagement, strategie, inkoop en huisvesting.
Adviseur bedrijfsvoering
Het bouwen aan een nieuw fundament voor de toekomstige ontwikkeling van dit samenwerkingsverband van 7 hogescholen op het gebied van opleidingen voor schoolleiders
Interim-management
Wanneer hogescholen een opleiding met publiek geld bekostigd willen krijgen, moet er een doelmatig-heidsonderzoek worden uitgevoerd. De kern van zo'n onderzoek bestaat uit een kwantitatieve en kwalita-tieve analyse van de arbeidsmarkt en behoeften van het beroepenveld.
Doelmatigheidsonderzoeken en marktonderzoeken in het hbo
Beheer en exploitatie door Stichting BSSA zijn geanalyseerd en een aanzet is gegeven voor een businesscase. Het beeld van een geoptimaliseerde exploitatie is nu helder en een passende exploitatie-bijdrage van de gemeente is vastgesteld.
Advisering beheer en exploitatie sportcentrum Blokweer
Vernieuwing HR-beleid, inrichtingsprincipes en personeelsplanning. Adviseur directie en stuurgroepen omtrent cultuurontwikkeling en zelforganisatie.
Adviseur HR strategie- en organisatieontwikkeling
Opstellen en invoeren HR-agenda en sparringpartner Raad van Bestuur, ExCo en leidinggevenden businessunits
ProRail, directeur HR, lid van de ExCo
In opdracht van Sportbedrijf Accres invoering SIAM bij aquacentrum Malkander
SIAM-analyse aquacentrum Malkander
Begeleiding van het organisatieontwerp voor de nieuwe directie Afval en Grondstoffen van de gemeente Amsterdam
Projectleider organisatieontwerp Afval en Grondstoffen Amsterdam
Projectleider Functiehuis: het generiek beschrijven en indikken van het functie- en loongebouw
Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Presentation, female manager holding laptop
Kwartiermaker en inrichten van een afdeling P&O
Maria Dommer te Maarssen
Presentation, female manager holding laptop
Ruimtelijk / fysiek domein, sociaal / maatschappelijk domein, bedrijfsvoering
Openbaar Bestuur, interim- en projectmanager