Skip to content

Hart voor de publieke zaak!

Welkom, stap bij ons binnen… 

SINDS 2010

Erwin van Rooijen

passie voor onderwijs

Peter Seinen

actief op het snijvlak van strategie en financiën

Peter de Leeuwerk

gesprekspartner voor ondernemers en bestuurders

Manon Bieleman

organisatieontwikkeling en HRM

Dorien Konst

Voor strategie- en leiderschapsontwikkeling

Tet de Jong

spin in het web

Jet Moorrees

Allround manager Finance met oog voor strategie en thuis in de profit en not-for-profit sector

Henk-Jan Donderwinkel

Thuis in het openbaar bestuur

Joop Scherpenzeel

in het accommodatiebeleid naar een optimaal maatschappelijk rendement

Paul Louwerse

voor de vertaling van beleid naar beheer en exploitatie in de sport

Heleen Derksen

betrouwbaar organisatietalent

Jacqueline Ratering

HR en verandervraagstukken in de zorg

Marieke Poolman

voor het fundament onder beleid

Karin Reilingh

wonen en maatschappelijk vastgoed

Chiel van der Heide

moedig leiderschap, HR met de menselijke maat en het goede gesprek

Petra Smeets

veranderopgaven in jeugd en zorg

Wij zijn organisatieadviseurs die zich inzetten voor een vitale publieke sector. We weten wat bestuurders en managers beweegt. En zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van organisaties en mensen.

Resultaten bereiken we door samen op te trekken; met u en met elkaar. Daarbij zijn we veeleisend, scherp en geven het beste van onszelf.  Ons doel is om u blijvend perspectief te bieden. 

VOOR WIE?

selectie opdrachtgevers

POLL: Volledige transparantie is een teken van wantrouwen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

UITGELICHT

Recente projecten

Successful group of business people at work in office
Verantwoordelijk voor beleid en projecten op het gebied van wonen, economie, gebiedsontwikkeling, energietransitie en duurzaamheid én verantwoordelijk voor vergunningen handhaving en toezicht.
Waarnemend directeur Ruimtelijke Ontwikkeling – Gemeente Zoeterwoude
Presentation, female manager holding laptop
Begeleiding van 10 teams bij de invulling van zelfsturing, samenwerking en teamontwikkeling
Mutsaersstichting te Venlo
Wanneer hogescholen een opleiding met publiek geld bekostigd willen krijgen, moet er een doelmatig-heidsonderzoek worden uitgevoerd. De kern van zo'n onderzoek bestaat uit een kwantitatieve en kwalita-tieve analyse van de arbeidsmarkt en behoeften van het beroepenveld.
Doelmatigheidsonderzoeken en marktonderzoeken in het hbo
Ondersteuning van het P&O-team op arbeidsmarktontwikke-lingen, slimmer werken en het versterken van strategie en capaciteit
Adviseur en coach – RIBW AVV
Accommodatiebeleid, exploitatievarianten, beheer & exploitatie
Diverse sportbedrijven, onderzoeker en adviseur
Successful group of business people at work in office
Ontwikkeling HR-visie en HR-agenda en het doorlichten van HR-processen op eenvoud, klantgerichtheid en toegevoegde waarde
Interim-manager P&O – Avoord
Presentation, female manager holding laptop
Als commissaris/toezichthouder fungeren als werkgever van de bestuurder, kritisch volger van beleid en uitvoering en klankbord voor bestuur en management
Commissaris / toezichthouder
Realisatie van een nieuwe sporthal achter het bestaande zwembad en de sporthal van sportboulevard De Engh. De architect AG Nova zal in bouwteam-verband de sporthal realiseren. Start van de bouw is begin 2021 gepland.
Projectleider Nieuwe Sporthal Soest
Verantwoordelijk voor de positionering en doorontwikkeling van de afdeling P&O
ROVA, ontwikkeling P&O
Projectleider harmonisatie buitensportaccommodaties gemeente Hoeksche Waard
Harmonisatie buitensportaccommodaties
Bij Veiligheidsregio's en gemeenten
Interim-manager bedrijfsvoering
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verkenning voor en ondersteuning bij de ontwikkeling van interventies tegen pesten op de werkvloer
Pesten op de werkvloer
Als interim-directeur een organisatie 'in problemen' nieuw elan brengen en hardnekkige problemen helpen oplossen gericht op een rooskleurige toekomst
Interim-directeur
Successful group of business people at work in office
De ontwikkeling van uniforme dienstverleningsprocessen en begeleiding van het landelijke implementatietraject
Slachtofferhulp Nederland
Successful group of business people at work in office
Procesbegeleider bijeenkomsten
Zestor – Kennisnetwerken
RIVM / Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / VOTOB, haalbaarheidsonderzoek publiek private samenwerking bij toezicht op de veiligheid van tankopslag
Toezicht op veiligheid van tankopslag
Begeleiden leiding en medewerkers in verbetering samenwerking en gespreksvoering vanwege de grote veranderingen in Automotive.
Projectleider sociale innovatie
Successful group of business people at work in office
Projectleider op het thema verantwoorde personeelssamenstelling en strategische personeelsplanning
Beweging 3.0 te Amersfoort
Successful group of business people at work in office
Voorbereidend onderzoek voor en ondersteunen bij het opstellen van het integraal beleidsprogramma Volwassenen & Ouderen
Beleidsprogramma Volwassenen & Ouderen gemeente Nijkerk
Toekomstvisie en scenariostudie op het aanbod van zwemwater in de gemeente Leeuwarden
Structuurvisie zwemwater