Skip to content

Wat we doen

Wat we doen

Advies

 • Bedrijfsvoering
 • Personeel en organisatie
 • Strategie en beleid
 • Organisatie-inrichting
 • Samenwerkingsvraagstukken
 • Politiek bestuurlijke samenwerking
 • Samenwerking Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Management

 • Interim-management
 • Project- en programma-management
 • Procesmanagement
 • Management development

Domeinexpertise

 • Jeugd en onderwijs
 • Zorg en welzijn
 • Sport en bewegen
 • Kunst en cultuur
 • Werk, participatie en inkomen
 • Veiligheid en toezicht
 • Leefbare wijken en maatschappelijk vastgoed
 • Ondernemingen

Onderzoek

 • Beleidsonderzoek
 • Adviserend onderzoek