Skip to content

Peter de Leeuwerk

Peter de Leeuwerk

Of ik nu werk als interim-bestuurder, organisatieadviseur of toezichthouder, ik heb eigenlijk altijd dezelfde missie: helpen organisatiedoelen dichterbij te brengen. “Je bent geen gewone adviseur, maar je kunt je echt verplaatsen in mijn positie en vraagstukken en je hebt nog opvattingen ook” gaf een ondernemer/bestuurder mij als commentaar. “Een manager laat zien dat hij belangrijk is, een leider laat zien dat ik belangrijk ben, en jij doet het laatste” zei een manager waaraan ik tijdelijk leiding heb mogen geven. Zacht op de mens, maar scherp op het resultaat, vanuit die overtuiging doe ik mijn werk. Als interim-directeur van een symfonieorkest, als toezichthouder bij een sociaal werkbedrijf of als adviseur en sparring partner van een directeur-grootaandeelhouder van een sterk groeiende onderneming, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Wat ik meeneem is lange en brede ervaring, niet alleen in verschillende rollen, maar ook in uiteenlopende sectoren: in bedrijfsleven, publieke sector en (hoger) onderwijs. Ik werk met hart en ziel, heb een onafhankelijke geest en maak gebruik van mijn analytisch vermogen, pragmatisme en mijn vaardigheid om vraagstukken steeds ook door andermans ogen te zien. Altijd met het diepste respect voor de organisatie en de mensen waarmee ik mag optrekken en met een door de wijsheid der jaren ontwikkeld ethisch kompas.

Gesprekspartner voor ondernemers en bestuurders
06 204 93 545

Mijn projecten

Group of people talking in the office
Begeleiding directeur/groot aandeelhouder bij het versterken van zijn organisatie om de groei van de onderneming mogelijk te maken
Begeleiding directeur/groot aandeelhouder
Het bouwen aan een nieuw fundament voor de toekomstige ontwikkeling van dit samenwerkingsverband van 7 hogescholen op het gebied van opleidingen voor schoolleiders
Interim-management
Presentation, female manager holding laptop
Als commissaris/toezichthouder fungeren als werkgever van de bestuurder, kritisch volger van beleid en uitvoering en klankbord voor bestuur en management
Commissaris / toezichthouder
Als interim-directeur een organisatie 'in problemen' nieuw elan brengen en hardnekkige problemen helpen oplossen gericht op een rooskleurige toekomst
Interim-directeur
Successful group of business people at work in office
Als tijdelijk algemeen bestuurder een organisatie leiden naar een fusie met een branchegenoot
Tijdelijk algemeen bestuurder
Als 'huisadviseur' bestuur/directie adviseren over doorvertaling van strategische keuzes naar organisatie-inrichting (w.o. structuur en bezetting sleutelfuncties)
Huisadviseur bestuur/directie