Skip to content

Erwin van Rooijen

Erwin van Rooijen

Hoe stellen we ‘de leerling centraal’? Hoe kan het onderwijs zo worden ingericht dat alle leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontplooien? Hoe kunnen scholen samenwerken aan ‘doorlopende leerlijnen’? Hoe weten onderwijsinstellingen in het beroepsonderwijs of hun aanbod aansluit bij de behoeften van het afnemende beroepenveld? Welke kansen hebben nieuwe opleidingen in het kader van ‘doelmatigheid’? Hoe kan het beroepsonderwijs écht samenwerken met het bedrijfsleven?

Zowel op beleidsniveau als in de praktische uitvoering help ik mijn opdrachtgevers in het vinden van passende antwoorden op deze vraagstukken. Mijn opdrachtgevers zijn onderwijsinstellingen binnen de gehele beroepskolom, overheden, koepels, brancheorganisaties, kennisplatforms en adviesraden. Ik werk altijd binnen de ‘driehoek’ onderzoek – advies – procesbegeleiding.

Opdrachtgevers en collega’s typeren mij als empathisch, communicatief vaardig, analytisch scherp en maatschappelijk gedreven. De ‘maatschappelijke opdracht’ in combinatie met mijn ‘persoonlijke drive’ zijn voor mij zowel drijfveer als ijkpunt.

Mijn specialisatie is het uitvoeren van doelmatigheidsonderzoeken voor associate degree-, bachelor- en masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs.

Tevens heb ik een uitgebreide ervaring als dagvoorzitter en moderator van groepsgesprekken, workshops en expertmeeting met bestuurders, beleidsmakers en uitvoerende professionals.

Passie voor onderwijs
06 536 74 429

Mijn projecten

Successful group of business people at work in office
Procesbegeleider bijeenkomsten
Zestor – Kennisnetwerken
Wanneer hogescholen een opleiding met publiek geld bekostigd willen krijgen, moet er een doelmatig-heidsonderzoek worden uitgevoerd. De kern van zo'n onderzoek bestaat uit een kwantitatieve en kwalita-tieve analyse van de arbeidsmarkt en behoeften van het beroepenveld.
Doelmatigheidsonderzoeken en marktonderzoeken in het hbo