Skip to content

Zorg

Zorg

De maatschappelijke opdracht aan het onderwijsveld wordt steeds complexer. In toenemende mate worden onderwijsinstellingen geacht vele verschillende doelstellingen tegelijk te realiseren, het ‘stapelen van maatschappelijke verwachtingen’, zoals de Onderwijsraad dat ooit noemde: een bijdrage leveren aan de kenniseconomie, opleiden voor de arbeidsmarkt, samenwerken met het bedrijfsleven, alle leerlingen evenveel kansen bieden om hun talenten optimaal te ontplooien, jongeren voorbereiden op de snel veranderende wereld van vandaag en morgen, normen en waarden hoog houden, strijden tegen discriminatie en radicalisering.

Professionalisering en kwaliteitsbeleid moeten daarmee dan ook aan steeds hogere en ook andere standaarden voldoen. Over alles wat de school doet dient ook verantwoording te worden afgelegd, zowel ‘verticaal’ binnen de organisatie als ‘horizontaal’ aan de omgeving.

Tien organisatieadvies ondersteunt beleidsmakers en uitvoerders in alle sectoren van het onderwijsveld in hun omgang met deze vraagstukken. We doen dat met onderzoek, advies en procesbegeleiding, afhankelijk van het type vraag dat op tafel ligt. Onze maatschappelijke betrokkenheid bij de vragen waarvoor het onderwijs zich gesteld ziet is altijd de drijfveer bij onze dienstverlening.

Contactpersoon
Erwin van Rooijen (e-mail: evanrooijen@tienorganisatieadvies.nl of bel: 06 536 74 429).

Procesregisseur voor overdracht van onderneming van zes dagcentra naar drie overnamepartners in de regio
Heliomare te Wijk aan Zee
Successful group of business people at work in office
Projectleider op het thema verantwoorde personeelssamenstelling en strategische personeelsplanning
Beweging 3.0 te Amersfoort
Projectleider Functiehuis: het generiek beschrijven en indikken van het functie- en loongebouw
Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Presentation, female manager holding laptop
Begeleiding van 10 teams bij de invulling van zelfsturing, samenwerking en teamontwikkeling
Mutsaersstichting te Venlo
Presentation, female manager holding laptop
Met zorgverzekeraar en zorgaanbieders ontwikkelen en uitvoeren van een strategie voor zorgvernieuwingstrajecten binnen de Drechtsteden op het snijvlak van Wmo, Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg
Programmamanager zorgvernieuwing Drechtsteden-VGZ-Drechtzorg
Inhoudelijke, organisatorische en bedrijfsmatige inrichting van een VIC workhome Triple-C voor een samenwerkingsinitiatief van Cordaan en Spirit, mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Amsterdam.
Spirit en Cordaan