Skip to content

Spirit en Cordaan

Zorg

Inhoudelijke, organisatorische en bedrijfsmatige inrichting van een VIC workhome Triple-C voor een samenwerkingsinitiatief van Cordaan en Spirit, mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Amsterdam.
Spirit en Cordaan
Ondersteuning bij het inrichten van stuur- en beheersprocessen en het voorbereiden en uitvoeren van reorganisaties.
Ondersteuning afdeling MGGZ – GGD Amsterdam
Presentation, female manager holding laptop
Met zorgverzekeraar en zorgaanbieders ontwikkelen en uitvoeren van een strategie voor zorgvernieuwingstrajecten binnen de Drechtsteden op het snijvlak van Wmo, Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg
Programmamanager zorgvernieuwing Drechtsteden-VGZ-Drechtzorg
Presentation, female manager holding laptop
Begeleiding van 10 teams bij de invulling van zelfsturing, samenwerking en teamontwikkeling
Mutsaersstichting te Venlo
Successful group of business people at work in office
Projectleider op het thema verantwoorde personeelssamenstelling en strategische personeelsplanning
Beweging 3.0 te Amersfoort
Procesregisseur voor overdracht van onderneming van zes dagcentra naar drie overnamepartners in de regio
Heliomare te Wijk aan Zee
Projectleider Functiehuis: het generiek beschrijven en indikken van het functie- en loongebouw
Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Presentation, female manager holding laptop
Kwartiermaker en inrichten van een afdeling P&O
Maria Dommer te Maarssen