Skip to content

Sociaal Domein

Sociaal Domein

Twee belangrijke fundamenten van onze welvaartsstaat, zorg en welzijn, schudden op hun grondvesten. De zorg zoekt naar manieren om op de toenemende vraag, de slinkende middelen en de krappe arbeidsmarkt in te spelen. Oplossingen worden gezocht in nieuwe organisatievormen zoals cross-overs tussen vormen van zorg, samenhang in formele en informele zorg, publiekprivate samenwerkingsvormen en de juiste schaal in organisatiegrootte. De praktijk laat namelijk zien dat de grote zorginstellingen (>10.000 medewerkers) hun beloften moeilijk waarmaken. Ook de welzijnssector is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig, mede als gevolg van verschuivende politieke agenda’s: leefbaarheid of veiligheid, inzet op jongeren of juist ouderen, achter de voordeur of toch liever op straat? Daarnaast zorgen marktwerking en aanbestedingen voor een sterk veranderend lokaal krachtenveld. Tel daar de slinkende gemeentelijke budgetten en de wijzigingen in de AWBZ bij op en het is duidelijk dat gemeenten en welzijnsorganisaties voor grote opgaven staan.

Tien organisatieadvies ondersteunt u bij deze complexe vraagstukken. Wij helpen gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties bij de analyse van hun vraagstuk, het maken van strategische keuzes, de implementatie daarvan, de bedrijfsvoering (integrale kostprijs), de kwaliteit van dienstverlening en het zichtbaar maken van resultaten. Wij werken ook als interim manager.

Contactpersoon
Petra Smeets (e-mail: psmeets@tienorganisatieadvies.nl of bel: 06 150 58 889).

Aansturing van programma's en projecten op het gebied van opvoedondersteuning, preventie en zorg aan jeugdigen in de gemeente Utrecht
Programmamanager Jeugd en Zorg gemeente Utrecht
Successful group of business people at work in office
Voorbereidend onderzoek voor en ondersteunen bij het opstellen van het integraal beleidsprogramma Volwassenen & Ouderen
Beleidsprogramma Volwassenen & Ouderen gemeente Nijkerk
Gemeente Dordrecht / MEE Vivenz maatschappelijke dienstverlening. Doel was meer efficiënte toeleiding van inwoners naar schuldhulpverlening
Ketenstandaardisatie Schuldhulpverlening
Inrichting van een nieuwe organisatie die toegang verleent tot jeugdzorg en tegelijkertijd afbouw van de organisatie die dit vanaf 2015 organiseerde. De opdracht is ook te komen tot een verantwoorde bezuiniging op de jeugdzorg door de toegang ertoe goed in te richten.
Gemeente Lelystad, Kwartiermaker Jeugd BV
Strategisch beleidsadviseur armoede en schulden bij gemeente Dordrecht
Armoede en Schulden
Aansturen van beroepskrachten en vrijwilligers vanuit de visie dat een ieder wordt gehoord
Interim-manager bij De Luisterlijn