Skip to content

Sociaal Domein

Sociaal Domein

Twee belangrijke fundamenten van onze welvaartsstaat, zorg en welzijn, schudden op hun grondvesten. De zorg zoekt naar manieren om op de toenemende vraag, de slinkende middelen en de krappe arbeidsmarkt in te spelen. Oplossingen worden gezocht in nieuwe organisatievormen zoals cross-overs tussen vormen van zorg, samenhang in formele en informele zorg, publiekprivate samenwerkingsvormen en de juiste schaal in organisatiegrootte. De praktijk laat namelijk zien dat de grote zorginstellingen (>10.000 medewerkers) hun beloften moeilijk waarmaken. Ook de welzijnssector is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig, mede als gevolg van verschuivende politieke agenda’s: leefbaarheid of veiligheid, inzet op jongeren of juist ouderen, achter de voordeur of toch liever op straat? Daarnaast zorgen marktwerking en aanbestedingen voor een sterk veranderend lokaal krachtenveld. Tel daar de slinkende gemeentelijke budgetten en de wijzigingen in de AWBZ bij op en het is duidelijk dat gemeenten en welzijnsorganisaties voor grote opgaven staan.

Tien organisatieadvies ondersteunt u bij deze complexe vraagstukken. Wij helpen gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties bij de analyse van hun vraagstuk, het maken van strategische keuzes, de implementatie daarvan, de bedrijfsvoering (integrale kostprijs), de kwaliteit van dienstverlening en het zichtbaar maken van resultaten. Wij werken ook als interim manager.

Contactpersoon
Petra Smeets (e-mail: psmeets@tienorganisatieadvies.nl of bel: 06 150 58 889).

Strategisch beleidsadviseur armoede en schulden bij gemeente Dordrecht
Armoede en Schulden
Aansturing van programma's en projecten op het gebied van opvoedondersteuning, preventie en zorg aan jeugdigen in de gemeente Utrecht
Programmamanager Jeugd en Zorg gemeente Utrecht
Aansturing van veranderingen op twee locaties van Verpleging en Verzorging Humanitas Rotterdam, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering
Transitiemanager Humanitas
Als kwartiermaker verantwoordelijk voor planvorming samen met wijkteams en veiligheidspartners om vernieuwing in de kind- en gezinsbeschermingsketen in de regio te realiseren.
Kwartiermaker Toekomsttuin Regio Gelderland-Zuid
Begeleiding van het reorganisatietraject van twee afdelingen naar één sector Jeugd en Onderwijs, inclusief de aansturing van de teams Beleid, Onderwijshuisvesting en Leerplicht/RMC
Sectorhoofd Jeugd en Onderwijs gemeente Eindhoven
Gemeente Dordrecht / MEE Vivenz maatschappelijke dienstverlening. Doel was meer efficiënte toeleiding van inwoners naar schuldhulpverlening
Ketenstandaardisatie Schuldhulpverlening