Skip to content

Interim-manager bij De Luisterlijn

Sociaal Domein

Aansturen van beroepskrachten en vrijwilligers vanuit de visie dat een ieder wordt gehoord
Interim-manager bij De Luisterlijn
Het organiseren en coördineren van huisvesting voor vluchtelingen met een beperking uit Oekraïne
Projectregisseur SOFT tulip for Ukraine
Presentation, female manager holding laptop
Senior beleidsmedewerker voorveld sociaal domein bij gemeente Dordrecht
Voorveld sociaal domein
Strategisch beleidsadviseur armoede en schulden bij gemeente Dordrecht
Armoede en Schulden
Opzetten en aansturen van de nieuw te vormen afdeling Beleid, Kwaliteit en Juridische zaken.
Interim-manager Jeugdbescherming
Als kwartiermaker verantwoordelijk voor planvorming samen met wijkteams en veiligheidspartners om vernieuwing in de kind- en gezinsbeschermingsketen in de regio te realiseren.
Kwartiermaker Toekomsttuin Regio Gelderland-Zuid
Inrichting van een nieuwe organisatie die toegang verleent tot jeugdzorg en tegelijkertijd afbouw van de organisatie die dit vanaf 2015 organiseerde. De opdracht is ook te komen tot een verantwoorde bezuiniging op de jeugdzorg door de toegang ertoe goed in te richten.
Gemeente Lelystad, Kwartiermaker Jeugd BV
Presentation, female manager holding laptop
Als commissaris/toezichthouder fungeren als werkgever van de bestuurder, kritisch volger van beleid en uitvoering en klankbord voor bestuur en management
Commissaris / toezichthouder
Successful group of business people at work in office
Voorbereidend onderzoek voor en ondersteunen bij het opstellen van het integraal beleidsprogramma Volwassenen & Ouderen
Beleidsprogramma Volwassenen & Ouderen gemeente Nijkerk
Gemeente Dordrecht, evaluatie van organisatie en uitvoering 18- naar 18+. Doel was verbetering in de aansluiting van zorg voor jongeren die voor hun 18e jeugdhulp ontvangen
Evaluatie van 18- naar 18+
Gemeente Dordrecht / MEE Vivenz maatschappelijke dienstverlening. Doel was meer efficiënte toeleiding van inwoners naar schuldhulpverlening
Ketenstandaardisatie Schuldhulpverlening
Successful group of business people at work in office
Programmamanager Sociaal Domein (transities)
Gemeente Renkum, programmamanager SD
Presentation, female manager holding laptop
Met zorgverzekeraar en zorgaanbieders ontwikkelen en uitvoeren van een strategie voor zorgvernieuwingstrajecten binnen de Drechtsteden op het snijvlak van Wmo, Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg
Programmamanager zorgvernieuwing Drechtsteden-VGZ-Drechtzorg
Het ontwerpen en implementeren van een modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein voor de 12 samenwerkende gemeenten van de regio
Regiosecretaris Regio Centraal Gelderland
Successful group of business people at work in office
De ontwikkeling van uniforme dienstverleningsprocessen en begeleiding van het landelijke implementatietraject
Slachtofferhulp Nederland