Skip to content

Veiligheidsregio- en GGD Gelderland-Zuid – Manager Financiën en Inkoop

Projecten

Filter Projecten
Aansturing teams Financiën en Inkoop. Implementatie ERP pakket. Lid van het dagelijks en algemeen bestuur GGD.
Veiligheidsregio- en GGD Gelderland-Zuid – Manager Financiën en Inkoop
Opstellen van een bestuurlijk normenkader met uitgangspunten en kaders voor ver- en nieuwbouw van het vastgoed.
Veiligheidsregio IJsselland – Adviseur
Adviseren van het management en directie over strategische- en organisatievraagstukken.
VGGM – Business Controller
Samenwerking maatschappelijke organisaties in samenwerking met Jonge Honden.
Wijk aan Zee – Samenwerking maatschappelijke organisaties
Presentation, female manager holding laptop
Expert in Wonen en Zorg voor ouderen. Gemeenschappelijkheid zoeken met alle partijen en concrete resultaatgerichte afspraken maken plus strategieontwikkeling om tot concrete uitvoering te komen.
RVO – Expert Wonen en Zorg aandachtsgroepen
Manager voor de bedrijfsvoeringsteams Communicatie, HR, Inkoop, Juridische Zaken en Bestuurssecretariaat
Interim teammanager gemeente Rheden
Samen met de bewoners, bezoekers en ondernemers maken we dit gebied tot een levendige, veilige en groene recreatieve haven
Projectleider gebiedsontwikkeling Stadshaven Wijk bij Duurstede
Aansturen van beroepskrachten en vrijwilligers vanuit de visie dat een ieder wordt gehoord
Interim-manager bij De Luisterlijn
HR-visie, HR-agenda en professionalisering
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Afdelingshoofd HRM
Samen met ondernemers en (overheids)organisaties ontwikkelen we Strand Horst tot een aantrekkelijk recreatiegebied
Projectleider gebiedsontwikkeling gemeente Ermelo
Manager voor de teams financiën, inkoop, HR, juridische zaken en communicatie
Teammanager Mens & Middelen gemeente Wijk bij Duurstede
Presentation, female manager holding laptop
Opstellen en aanjagen meerjarig uitvoeringsprogramma voor dienstverlening
Kwartiermaker Dienstverlening gemeente Olst-Wijhe
Begeleiden van het haalbaarheidsonderzoek naar meer recreatief zwemwater in de buitenruimte
Procesbegeleider gemeente Lelystad
Het versterken van de recreatiesector in Ermelo door samen met ondernemers vakantieparken te vernieuwen of transformeren
Projectleider Vitale Vakantieparken gemeente Ermelo
Gemeente Eindhoven, op weg naar een toekomstbestendige griffie
Openbaar Bestuur – procesbegeleiding griffie