Skip to content

Interim-manager bij De Luisterlijn

Projecten

Aansturen van beroepskrachten en vrijwilligers vanuit de visie dat een ieder wordt gehoord
Interim-manager bij De Luisterlijn
HR-visie, HR-agenda en professionalisering
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Afdelingshoofd HRM
Samen met ondernemers en (overheids)organisaties ontwikkelen we Strand Horst tot een aantrekkelijk recreatiegebied
Projectleider gebiedsontwikkeling gemeente Ermelo
Manager voor de teams financiën, inkoop, HR, juridische zaken en communicatie
Teammanager Mens & Middelen gemeente Wijk bij Duurstede
Presentation, female manager holding laptop
Opstellen en aanjagen meerjarig uitvoeringsprogramma voor dienstverlening
Kwartiermaker Dienstverlening gemeente Olst-Wijhe
Begeleiden van het haalbaarheidsonderzoek naar meer recreatief zwemwater in de buitenruimte
Procesbegeleider gemeente Lelystad
Het versterken van de recreatiesector in Ermelo door samen met ondernemers vakantieparken te vernieuwen of transformeren
Projectleider Vitale Vakantieparken gemeente Ermelo
Gemeente Eindhoven, op weg naar een toekomstbestendige griffie
Openbaar Bestuur – procesbegeleiding griffie
Opstellen en invoeren HR-agenda en sparringpartner Raad van Bestuur, ExCo en leidinggevenden businessunits
ProRail, directeur HR, lid van de ExCo
Gemeente Renkum, procesbegeleiding Verbeteren en versterken Bestuurscultuur
Openbaar Bestuur – versterken Bestuurscultuur
Het nieuwe sportcentrum bestaat uit een sporthal, turnhal, zwembad. Totale investering ong. 21 miljoen euro. Het project bevindt zich nu in de ontwerp- en voorbereidingsfase voor de bouw. Start van de bouw wordt voorzien in april 2022.
Projectleider nieuw Sportcentrum Ermelo
In opdracht van de gemeente Amersfoort procesmanager toekomst zwembad Hoogland
Procesmanager toekomst zwembad Hoogland
In opdracht van de gemeente Wierden onderzoek en advies sportstructuur
Onderzoek en advies sportstructuur gemeente Wierden
In opdracht van de gemeente Meierijstad exploitatieonderzoek zwembaden Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel en onderzoek en advies vorm van beheer Sport
Exploitatieonderzoek en onderzoek vorm van beheer Sport gemeente Meierijstad
In opdracht van de gemeente Utrecht advisering beheer zwembad De Krommerijn
Advisering beheer zwembad De Krommerijn