Skip to content

Openbaar Bestuur – procesbegeleiding griffie

Openbaar bestuur

Gemeente Eindhoven, op weg naar een toekomstbestendige griffie
Openbaar Bestuur – procesbegeleiding griffie
Gemeente Renkum, procesbegeleiding Verbeteren en versterken Bestuurscultuur
Openbaar Bestuur – versterken Bestuurscultuur
Kwartiermaker/adviseur van bestuurders van gemeenten, woningbouw-corporaties en zorgorganisaties voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda Wonen en Zorg in de regio's Friesland, Groningen, Noord West Veluwe en Zwolle IJsselland.
Kwartiermaker/adviseur Taskforce Wonen en Zorg
Het organiseren en uitvoeren van maatregelen om de informatieveiligheid en privacybescherming te vergroten en te borgen in de organisatie.
Gemeente Zutphen – Informatieveiligheid en privacybescherming
Aansturing ondersteunende taken en team Publiekszaken. Accenten op gezond maken financiën en doorvoeren verbeteringen op alle disciplines.
Gemeente Zutphen – Manager Bedrijfsvoering en Publiekszaken
Presentation, female manager holding laptop
Ruimtelijk / fysiek domein, sociaal / maatschappelijk domein, bedrijfsvoering
Openbaar Bestuur, interim- en projectmanager
Organisatiedoorlichting en -advies: samenspel politiek, bestuur en organisatie
Openbaar Bestuur, onderzoeker en adviseur
Vanuit visie en strategie varianten ontwerpen in cultuur, werkwijze en managementstructuur, draagvlak creëren, keuzes maken en zorgvuldig implementeren
Openbaar Bestuur, projectleider organisatie-ontwikkeling / reorganisatie
Lavender field
Colleges van B&W, Gemeenteraad en/of Managementteams. Collegiaal bestuur, inhoud Coalitieakkoord, teamontwikkeling, bestuurs- en managementstijlen
Diverse gemeenten, begeleiden ‘heisessies’
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verkenning voor en ondersteuning bij de ontwikkeling van interventies tegen pesten op de werkvloer
Pesten op de werkvloer
Presentation, female manager holding laptop
Bij o.a. de gemeenten Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Gorinchem en vele andere.
Coaching directie en hoger management
Successful group of business people at work in office
Programmamanager Sociaal Domein (transities)
Gemeente Renkum, programmamanager SD
Verzelfstandiging sociale wijkteams Arnhem
Gemeente Arnhem, wijkteams
Begeleiding van het organisatieontwerp voor de nieuwe directie Afval en Grondstoffen van de gemeente Amsterdam
Projectleider organisatieontwerp Afval en Grondstoffen Amsterdam
O.a. bezuinigingsonderzoek, risicomanagement, strategie, inkoop en huisvesting.
Adviseur bedrijfsvoering