Skip to content

Interim-management

Onderwijs

Het bouwen aan een nieuw fundament voor de toekomstige ontwikkeling van dit samenwerkingsverband van 7 hogescholen op het gebied van opleidingen voor schoolleiders
Interim-management
Als interim-directeur een organisatie 'in problemen' nieuw elan brengen en hardnekkige problemen helpen oplossen gericht op een rooskleurige toekomst
Interim-directeur
Strategische en tactische advisering en procesbegeleiding en de implementatie van horizontale sturing en gespreid leiderschap.
Fontys Hoge School voor Kind en Educatie (FHKE)
Bij Wageningen University & Research, gemeenten, onderwijs en onderzoek en GGD-en.
Interim-controller en teamleider Control en Financiën
Successful group of business people at work in office
Procesbegeleider bijeenkomsten
Zestor – Kennisnetwerken
Wanneer hogescholen een opleiding met publiek geld bekostigd willen krijgen, moet er een doelmatig-heidsonderzoek worden uitgevoerd. De kern van zo'n onderzoek bestaat uit een kwantitatieve en kwalita-tieve analyse van de arbeidsmarkt en behoeften van het beroepenveld.
Doelmatigheidsonderzoeken en marktonderzoeken in het hbo