Skip to content

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Afdelingshoofd HRM

HRM

HR-visie, HR-agenda en professionalisering
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Afdelingshoofd HRM
Group of people talking in the office
Opstellen en invoeren HR-agenda en sparringpartner Raad van Bestuur, ExCo en leidinggevenden businessunits
ProRail, directeur HR, lid van de ExCo
Successful group of business people at work in office
De corona-afdeling van GGD Twente moet teruggebracht worden naar de reguliere organisatie Deze reguliere organisatie moet zelf ook een ontwikkelslag maken; die begeleid ik ook.
Adviseur HRM en organisatieontwikkeling
Ondersteuning van het P&O-team op arbeidsmarktontwikke-lingen, slimmer werken en het versterken van strategie en capaciteit
Adviseur en coach – RIBW AVV
Successful group of business people at work in office
Ontwikkeling HR-visie en HR-agenda en het doorlichten van HR-processen op eenvoud, klantgerichtheid en toegevoegde waarde
Interim-manager P&O – Avoord
Begeleiding overgang personeel (OVO)
Universiteit van Wageningen, projectleider P&O
Verzelfstandiging sociale wijkteams Arnhem
Gemeente Arnhem, wijkteams
Verantwoordelijk voor de positionering en doorontwikkeling van de afdeling P&O
ROVA, ontwikkeling P&O