Skip to content

Openbaar bestuur

Openbaar bestuur

Het Openbaar Bestuur: een werkveld in beweging. En dat al decennia achtereen, waarin het presteren en functioneren van de overheid veelal aanzienlijk is verbeterd. Maar waarvoor zij naar onze mening toch onvoldoende credits heeft gekregen en krijgt.

Een werkveld dat ook de komende decennia in beweging zal blijven. Politiek-bestuurlijke ambities en steeds hogere eisen en verwachtingen van burgers en maatschappelijke organisaties, leiden ertoe dat publieke organisaties kritisch naar zichzelf moeten blijven kijken. En zichzelf waar nodig en ook maar enigszins mogelijk moeten blijven verbeteren. Bezuinigingen (op de korte termijn) en krapte op de arbeidsmarkt (op de korte en middellange termijn), maken dat continue aandacht voor (verdere) professionalisering geboden is.

Het Openbaar Bestuur: ook een werkveld dat ertoe doet. Een werkveld, waarin onze adviseurs met hun ziel en zaligheid werkzaam willen zijn, graag het beste van zichzelf geven. We weten wat bestuurders en managers beweegt, voelen ons thuis op het speelveld van politiek, bestuur, management en organisatie. Een vitale publieke sector, dat is het doel.

Ervaring
De adviseurs van Tien organisatieadvies hebben ervaring opgedaan in vrijwel elk type publieke en semi-publieke organisatie die ons land rijk is.

Contactpersoon
Henk-Jan Donderwinkel (e-mail: hjdonderwinkel@tienorganisatieadvies.nl of bel: 06 270 85 510).

Kwartiermaker/adviseur van bestuurders van gemeenten, woningbouw-corporaties en zorgorganisaties voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda Wonen en Zorg in de regio's Friesland, Groningen, Noord West Veluwe en Zwolle IJsselland.
Kwartiermaker/adviseur Taskforce Wonen en Zorg
Presentation, female manager holding laptop
Financiële en HRM-systemen
Projectleider bedrijfsvoering, Financiën en ICT
Organisatiedoorlichting en -advies: samenspel politiek, bestuur en organisatie
Openbaar Bestuur, onderzoeker en adviseur
Successful group of business people at work in office
Programmamanager Sociaal Domein (transities)
Gemeente Renkum, programmamanager SD
Presentation, female manager holding laptop
Ruimtelijk / fysiek domein, sociaal / maatschappelijk domein, bedrijfsvoering
Openbaar Bestuur, interim- en projectmanager
Begeleiding van het organisatieontwerp voor de nieuwe directie Afval en Grondstoffen van de gemeente Amsterdam
Projectleider organisatieontwerp Afval en Grondstoffen Amsterdam