Skip to content

Openbaar bestuur

Openbaar bestuur

Het Openbaar Bestuur: een werkveld in beweging. En dat al decennia achtereen, waarin het presteren en functioneren van de overheid veelal aanzienlijk is verbeterd. Maar waarvoor zij naar onze mening toch onvoldoende credits heeft gekregen en krijgt.

Een werkveld dat ook de komende decennia in beweging zal blijven. Politiek-bestuurlijke ambities en steeds hogere eisen en verwachtingen van burgers en maatschappelijke organisaties, leiden ertoe dat publieke organisaties kritisch naar zichzelf moeten blijven kijken. En zichzelf waar nodig en ook maar enigszins mogelijk moeten blijven verbeteren. Bezuinigingen (op de korte termijn) en krapte op de arbeidsmarkt (op de korte en middellange termijn), maken dat continue aandacht voor (verdere) professionalisering geboden is.

Het Openbaar Bestuur: ook een werkveld dat ertoe doet. Een werkveld, waarin onze adviseurs met hun ziel en zaligheid werkzaam willen zijn, graag het beste van zichzelf geven. We weten wat bestuurders en managers beweegt, voelen ons thuis op het speelveld van politiek, bestuur, management en organisatie. Een vitale publieke sector, dat is het doel.

Ervaring
De adviseurs van Tien organisatieadvies hebben ervaring opgedaan in vrijwel elk type publieke en semi-publieke organisatie die ons land rijk is.

Contactpersoon
Henk-Jan Donderwinkel (e-mail: hjdonderwinkel@tienorganisatieadvies.nl of bel: 06 270 85 510).

Bij Wageningen University & Research, gemeenten, onderwijs en onderzoek en GGD-en.
Interim-controller en teamleider Control en Financiën
Begeleiding van het reorganisatietraject van twee afdelingen naar één sector Jeugd en Onderwijs, inclusief de aansturing van de teams Beleid, Onderwijshuisvesting en Leerplicht/RMC
Sectorhoofd Jeugd en Onderwijs gemeente Eindhoven
Vanuit visie en strategie varianten ontwerpen in cultuur, werkwijze en managementstructuur, draagvlak creëren, keuzes maken en zorgvuldig implementeren
Openbaar Bestuur – projectleider organisatie-ontwikkeling / reorganisatie
Manager voor de bedrijfsvoeringsteams Communicatie, HR, Inkoop, Juridische Zaken en Bestuurssecretariaat
Interim teammanager gemeente Rheden
Begeleiding van het organisatieontwerp voor de nieuwe directie Afval en Grondstoffen van de gemeente Amsterdam
Projectleider organisatieontwerp Afval en Grondstoffen Amsterdam
Organisatiedoorlichting en -advies: samenspel politiek, bestuur en organisatie
Openbaar Bestuur, onderzoeker en adviseur