Skip to content

Onderwijs

Onderwijs

De maatschappelijke opdracht aan het onderwijsveld wordt steeds complexer. In toenemende mate worden onderwijsinstellingen geacht vele verschillende doelstellingen tegelijk te realiseren, het ‘stapelen van maatschappelijke verwachtingen’, zoals de Onderwijsraad dat ooit noemde: een bijdrage leveren aan de kenniseconomie, opleiden voor de arbeidsmarkt, samenwerken met het bedrijfsleven, alle leerlingen evenveel kansen bieden om hun talenten optimaal te ontplooien, jongeren voorbereiden op de snel veranderende wereld van vandaag en morgen, normen en waarden hoog houden, strijden tegen discriminatie en radicalisering.

Professionalisering en kwaliteitsbeleid moeten daarmee dan ook aan steeds hogere en ook andere standaarden voldoen. Over alles wat de school doet dient ook verantwoording te worden afgelegd, zowel ‘verticaal’ binnen de organisatie als ‘horizontaal’ aan de omgeving.

Tien organisatieadvies ondersteunt beleidsmakers en uitvoerders in alle sectoren van het onderwijsveld in hun omgang met deze vraagstukken. We doen dat met onderzoek, advies en procesbegeleiding, afhankelijk van het type vraag dat op tafel ligt. Onze maatschappelijke betrokkenheid bij de vragen waarvoor het onderwijs zich gesteld ziet is altijd de drijfveer bij onze dienstverlening.

Contactpersoon
Erwin van Rooijen (e-mail: evanrooijen@tienorganisatieadvies.nl of bel: 06 536 74 429).

Successful group of business people at work in office
Procesbegeleider bijeenkomsten
Zestor – Kennisnetwerken
Wanneer hogescholen een opleiding met publiek geld bekostigd willen krijgen, moet er een doelmatig-heidsonderzoek worden uitgevoerd. De kern van zo'n onderzoek bestaat uit een kwantitatieve en kwalita-tieve analyse van de arbeidsmarkt en behoeften van het beroepenveld.
Doelmatigheidsonderzoeken en marktonderzoeken in het hbo
Het bouwen aan een nieuw fundament voor de toekomstige ontwikkeling van dit samenwerkingsverband van 7 hogescholen op het gebied van opleidingen voor schoolleiders
Interim-management
Als interim-directeur een organisatie 'in problemen' nieuw elan brengen en hardnekkige problemen helpen oplossen gericht op een rooskleurige toekomst
Interim-directeur
Bij Wageningen University & Research, gemeenten, onderwijs en onderzoek en GGD-en.
Interim-controller en teamleider Control en Financiën
Strategische en tactische advisering en procesbegeleiding en de implementatie van horizontale sturing en gespreid leiderschap.
Fontys Hoge School voor Kind en Educatie (FHKE)