Skip to content

HRM

HRM

De maatschappelijke opdracht aan het onderwijsveld wordt steeds complexer. In toenemende mate worden onderwijsinstellingen geacht vele verschillende doelstellingen tegelijk te realiseren, het ‘stapelen van maatschappelijke verwachtingen’, zoals de Onderwijsraad dat ooit noemde: een bijdrage leveren aan de kenniseconomie, opleiden voor de arbeidsmarkt, samenwerken met het bedrijfsleven, alle leerlingen evenveel kansen bieden om hun talenten optimaal te ontplooien, jongeren voorbereiden op de snel veranderende wereld van vandaag en morgen, normen en waarden hoog houden, strijden tegen discriminatie en radicalisering.

Professionalisering en kwaliteitsbeleid moeten daarmee dan ook aan steeds hogere en ook andere standaarden voldoen. Over alles wat de school doet dient ook verantwoording te worden afgelegd, zowel ‘verticaal’ binnen de organisatie als ‘horizontaal’ aan de omgeving.

Tien organisatieadvies ondersteunt beleidsmakers en uitvoerders in alle sectoren van het onderwijsveld in hun omgang met deze vraagstukken. We doen dat met onderzoek, advies en procesbegeleiding, afhankelijk van het type vraag dat op tafel ligt. Onze maatschappelijke betrokkenheid bij de vragen waarvoor het onderwijs zich gesteld ziet is altijd de drijfveer bij onze dienstverlening.

Contactpersoon
Erwin van Rooijen (e-mail: evanrooijen@tienorganisatieadvies.nl of bel: 06 536 74 429).

Projecten

Begeleiding overgang personeel (OVO)
Universiteit van Wageningen, projectleider P&O
Verantwoordelijk voor de positionering en doorontwikkeling van de afdeling P&O
ROVA, ontwikkeling P&O
Ondersteuning van het P&O-team op arbeidsmarktontwikke-lingen, slimmer werken en het versterken van strategie en capaciteit
Adviseur en coach – RIBW AVV
Vernieuwing HR-beleid, inrichtingsprincipes en personeelsplanning. Adviseur directie en stuurgroepen omtrent cultuurontwikkeling en zelforganisatie.
Adviseur HR strategie- en organisatieontwikkeling
Verzelfstandiging sociale wijkteams Arnhem
Gemeente Arnhem, wijkteams
HR-visie, HR-agenda en professionalisering
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Afdelingshoofd HRM