Skip to content

Tomas Rongen

Tomas Rongen

De maatschappij is constant in ontwikkeling en zo ook lokale overheden, sportbonden en sportverenigingen. Er wordt gezocht naar een goede balans in het accommodatiebeleid, waarbij het optimaal inzetten van faciliteiten, politieke wensen en burgerinitiatieven belangrijke doelen zijn. Als adviseur en projectleider help ik lokale overheden om hun accommodatie- en sportbeleid te formuleren, uit te voeren en aan te passen aan de specifieke behoeften en mogelijkheden van de gemeente.

Ik ben enthousiast en gedreven in mijn rol als projectleider en adviseur. Ik vind het belangrijk om samen met alle betrokken partijen aan de slag te gaan. Door mijn overtuigingskracht en passie weet ik stakeholders te betrekken en te inspireren. Ik waardeer ieders mening, omdat die nieuwe inzichten en draagvlak kunnen bieden. Tegelijkertijd houd ik de richtlijnen en doelen scherp in de gaten en ben ik kritisch waar nodig.

Mijn expertise ligt in het doorgronden van verschillende belangen en die te vertalen naar een helder bestuurlijk proces. Hierbij maak ik gebruik van kennis over bedrijfsvoering, governance, financiën, vastgoed en het creëren van draagvlak. Hierbij houd ik rekening met de sociale en culturele effecten en communiceer ik op verschillende niveaus om de doelen te bereiken. Ik ben analytisch en pragmatisch en adviseer bij het opstellen van beleidsvisies, reorganisatieprocessen, het vaststellen van tarieven en subsidies, het analyseren en implementeren van exploitatie en organisatie, en het uitvoeren van behoefte- en haalbaarheidsstudies. Mijn ultieme doel is om bij te dragen aan duurzame maatschappelijke ontwikkeling door de combinatie van onderzoek, advies en implementatie.

nieuwe wegen inslaan voor een sportieve toekomst
06 222 86 230

Mijn projecten

Geen projecten gevonden

Mijn berichten

Geen berichten gevonden