Skip to content

Petra Smeets

Petra Smeets

Drie elementen bepalen of een organisatie in beweging komt: een helder toekomstbeeld, directe betrokkenheid van medewerkers en managers en oog voor de praktische gevolgen van de verandering. Dit zijn de leidende principes voor mijn begeleiding van complexe samenwerkings- en verandertrajecten.

Opdrachtgevers schakelen mij in vanwege mijn kennis van de overheid, het sociaal domein en de zorg én vanwege mijn expertise op het gebied van organisatieontwikkeling. Ik weet wat medewerkers, bestuurders en managers beweegt, beschik over een flinke dosis pragmatisme en focus op implementatie én verankering van resultaten. Dat zijn de rode draden in mijn manier van werken. Zowel als organisatieadviseur als ook in de rol van interim-/programmamanager word ik door organisaties die actief zijn in het sociaal domein ingeschakeld: gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en organisaties voor maatschappelijke dienstverlening.

Veranderopgaven in jeugd en zorg
06 150 58 889

Mijn projecten

Opzetten en aansturen van de nieuw te vormen afdeling Beleid, Kwaliteit en Juridische zaken.
Interim-manager Jeugdbescherming
Als kwartiermaker verantwoordelijk voor planvorming samen met wijkteams en veiligheidspartners om vernieuwing in de kind- en gezinsbeschermingsketen in de regio te realiseren.
Kwartiermaker Toekomsttuin Regio Gelderland-Zuid
Begeleiding van het organisatieontwerp voor de nieuwe directie Afval en Grondstoffen van de gemeente Amsterdam
Projectleider organisatieontwerp Afval en Grondstoffen Amsterdam
Presentation, female manager holding laptop
Met zorgverzekeraar en zorgaanbieders ontwikkelen en uitvoeren van een strategie voor zorgvernieuwingstrajecten binnen de Drechtsteden op het snijvlak van Wmo, Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg
Programmamanager zorgvernieuwing Drechtsteden-VGZ-Drechtzorg
Het ontwerpen en implementeren van een modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein voor de 12 samenwerkende gemeenten van de regio
Regiosecretaris Regio Centraal Gelderland
Successful group of business people at work in office
De ontwikkeling van uniforme dienstverleningsprocessen en begeleiding van het landelijke implementatietraject
Slachtofferhulp Nederland

Mijn berichten

Geen berichten gevonden