Skip to content

Paul Louwerse

Paul Louwerse

Welke verantwoordelijkheid neem je als gemeente als het gaat om beleid, beheer en exploitatie van (sport)voorzieningen? Blijft haar rol beperkt tot het stellen van uitgangspunten en randvoorwaarden vastgelegd in een beleidsnota? Óf is ook de uitvoering van het sportbeleid een gemeentelijke taak? Welke keuzen kunnen er worden gemaakt, maar nog belangrijker, welke keuze past het beste bij de ambities, mogelijkheden en colour locale van uw gemeente?

Oplossingen voor deze vragen hebben maatwerk nodig en worden niet gevonden in adviesnota’s. Samen met de klant en met kennis van de stakeholders worden er praktisch toepasbare en toekomstgerichte antwoorden gegeven.

Als adviseur, projectleider en interim-manager help ik lokale overheden en beheerders en exploitanten van maatschappelijke voorzieningen. Een belangrijk onderdeel van mijn dienstverlening bestaat uit het concreet vorm en inhoud geven van (gemeentelijk) sportbeleid en de vertaling hiervan naar een passende vorm van beheer en een efficiënte exploitatie. Ik weet wat bestuurders beweegt en kan goed uit de voeten in een politiek-bestuurlijke omgeving. Daarnaast beschik ik over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om in nauwe samenwerking met de medewerkers te komen tot een succesvolle implementatie en het bereiken van de gestelde doelen.

Voor de analyse van beheer en exploitatie van sportaccommodaties wordt het Sportaccommodatie Inventarisatie Analyse Model (SIAM) exclusief door Tien organisatieadvies gebruikt. Het als merknaam geregistreerde SIAM is als managementinformatiesysteem opgenomen in het Handboek Sportaccommodaties van ISA-sport. Tien organisatieadvies is aangesloten bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en levert als lid van de bedrijvencommissie een bijdrage aan de doelstellingen van de VSG.

Voor de vertaling van beleid naar beheer en exploitatie in de sport
06 513 75 418

Mijn projecten

Complexe dossiers in nauwe samenspraak met het Team Vastgoed en Welzijn, onderdeel Sport. Bijv. nieuwe tarievenstructuur vanaf 1-sept-2020, nieuwe huurovereenkomsten met buitensportverenigingen 2020-2024.
Adviseur sportprojecten gemeente Soest
Beheer en exploitatie door Stichting BSSA zijn geanalyseerd en een aanzet is gegeven voor een businesscase. Het beeld van een geoptimaliseerde exploitatie is nu helder en een passende exploitatie-bijdrage van de gemeente is vastgesteld.
Advisering beheer en exploitatie sportcentrum Blokweer
Realisatie van een nieuwe sporthal achter het bestaande zwembad en de sporthal van sportboulevard De Engh. De architect AG Nova zal in bouwteam-verband de sporthal realiseren. Start van de bouw is begin 2021 gepland.
Projectleider Nieuwe Sporthal Soest
Het nieuwe sportcentrum bestaat uit een sporthal, turnhal, zwembad. Totale investering ong. 21 miljoen euro. Het project bevindt zich nu in de ontwerp- en voorbereidingsfase voor de bouw. Start van de bouw wordt voorzien in april 2021.
Projectleider Nieuw Sportcentrum Ermelo

Mijn berichten

Geen berichten gevonden