Skip to content

Marieke Poolman

Marieke Poolman

Van beleid komt niets terecht wanneer het niet aanhaakt op de dagelijkse werkelijkheid van bedrijven en mensen waarop het beleid zich richt. Het maakt niet uit of het gaat om veiligheidsbeleid, welzijnsbeleid, economisch beleid of milieubeleid. Daarom help ik mijn klanten al jaren met onderzoek naar die dagelijkse werkelijkheid en het ontwikkelen van plannen die daarop aansluiten. Dit doe ik met onderzoek, advies en het projectbegeleiding.

Opdrachtgevers en collega’s beschrijven mij als scherp, analytisch en direct. Als een meedenker die complexe materie overzichtelijk maakt en helpt te vertalen naar bruikbare, praktische oplossingen.

Mijn belangrijkste specialisatie is onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid en handhaving op het terrein van veiligheid. Deze specialisatie heb ik ontwikkeld in opdrachten voor ministeries, rijksinspectiediensten, provincies en gemeenten. De laatste jaren ben ik ook actief op de terreinen sport en welzijn.

 

Voor het fundament onder beleid
06 447 18 089

Mijn projecten

Presentation, female manager holding laptop
Senior beleidsmedewerker voorveld sociaal domein bij gemeente Dordrecht
Voorveld sociaal domein
Strategisch beleidsadviseur armoede en schulden bij gemeente Dordrecht
Armoede en Schulden
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verkenning voor en ondersteuning bij de ontwikkeling van interventies tegen pesten op de werkvloer
Pesten op de werkvloer
RIVM / Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / VOTOB, haalbaarheidsonderzoek publiek private samenwerking bij toezicht op de veiligheid van tankopslag
Toezicht op veiligheid van tankopslag
Successful group of business people at work in office
Voorbereidend onderzoek voor en ondersteunen bij het opstellen van het integraal beleidsprogramma Volwassenen & Ouderen
Beleidsprogramma Volwassenen & Ouderen gemeente Nijkerk
Gemeente Dordrecht, evaluatie van organisatie en uitvoering 18- naar 18+. Doel was verbetering in de aansluiting van zorg voor jongeren die voor hun 18e jeugdhulp ontvangen
Evaluatie van 18- naar 18+

Mijn berichten

Geen berichten gevonden