Skip to content

Marieke Poolman

Marieke Poolman

Van beleid komt niets terecht wanneer de uitvoering van dat beleid niet aanhaakt op de dagelijkse werkelijkheid van bedrijven en mensen waarop het beleid zich richt. Het maakt niet uit of het gaat om sociaal beleid, zorgbeleid, veiligheidsbeleid, economisch beleid of milieubeleid. Sterker nog, beleidsuitvoering kan zelfs verwoestend zijn voor het dagelijks leven van mensen. De toeslagenaffaire heeft dat glashelder gemaakt.

Maar hoe zorg je dat beleidsuitvoering aansluit bij de dagelijkse werkelijkheid van bedrijven en burgers? En hoe houd je daar als bestuurder goed zicht op? Ik help mijn klanten bij de beantwoording van deze vragen. Dit doe ik met onderzoek, advies, project- en programmaleiding. Opdrachtgevers en collega’s beschrijven mij als scherp, analytisch en direct. Als een meedenker die complexe materie overzichtelijk en hanteerbaar maakt en strategische doelen helpt vertalen naar bruikbare, praktische oplossingen. Die vaardigheden heb ik ontwikkeld in uiteenlopende opdrachten voor ministeries, provincies en gemeenten als beleidsadviseur, onderzoeker, project- en programmaleider.

Sinds vijf jaar ben ik vooral actief op de beleidsterreinen armoedebestrijding, schuldhulp, zorg en sport. Af en toe doe ik nog opdrachten in mijn oorspronkelijke specialismen openbare en fysieke veiligheid en handhaving van wet- en regelgeving.

Voor het fundament onder beleid
06 447 18 089

Mijn projecten

Presentation, female manager holding laptop
Senior beleidsmedewerker voorveld sociaal domein bij gemeente Dordrecht
Voorveld sociaal domein
Strategisch beleidsadviseur armoede en schulden bij gemeente Dordrecht
Armoede en Schulden
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verkenning voor en ondersteuning bij de ontwikkeling van interventies tegen pesten op de werkvloer
Pesten op de werkvloer
RIVM / Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / VOTOB, haalbaarheidsonderzoek publiek private samenwerking bij toezicht op de veiligheid van tankopslag
Toezicht op veiligheid van tankopslag
Successful group of business people at work in office
Voorbereidend onderzoek voor en ondersteunen bij het opstellen van het integraal beleidsprogramma Volwassenen & Ouderen
Beleidsprogramma Volwassenen & Ouderen gemeente Nijkerk
Gemeente Dordrecht, evaluatie van organisatie en uitvoering 18- naar 18+. Doel was verbetering in de aansluiting van zorg voor jongeren die voor hun 18e jeugdhulp ontvangen
Evaluatie van 18- naar 18+

Mijn berichten

Geen berichten gevonden