Skip to content

Manon Bieleman

Manon Bieleman

‘Ik ga voor blijvende effecten en oplossingen’

In 2005 ben ik afgestudeerd in Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Daarvoor heb ik de opleiding Personeel en Arbeid afgerond. Na mijn studie ben ik als organisatieadviseur aan de slag gegaan en werk ik vooral voor overheidsinstanties en non-profitorganisaties.

Als adviseur richt ik mij op de ontwikkeling van management, professionals en teams binnen organisaties. Daarbij breng ik graag mijn kennis in op het gebied van HRM en verandermanagement. Ik heb ruime ervaring opgedaan met de ontwikkeling en implementatie van strategisch personeelsbeleid, strategische personeelsplanning, talentmanagement, reorganisaties en cultuur- en ontwikkeltrajecten.

In mijn opdrachten vervul ik de rol van adviseur / projectleider  / ontwikkelaar en procesbegeleider. Partners in het werk (collega’s en opdrachtgevers) typeren mij als volgt: analytisch, verbindend en pragmatisch. Snel tot de kern doordringen en zoeken naar oplossingen die in de praktijk ook echt werken, vind ik belangrijk. Ik zal daarom zoveel mogelijk aansluiting proberen te zoeken bij de dagelijkse praktijk en het verandervermogen van de organisatie.

Organisatieontwikkeling en HRM
06 282 43 357

Mijn projecten

HR-visie, HR-agenda en professionalisering
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Afdelingshoofd HRM
Inrichting van een nieuwe organisatie die toegang verleent tot jeugdzorg en tegelijkertijd afbouw van de organisatie die dit vanaf 2015 organiseerde. De opdracht is ook te komen tot een verantwoorde bezuiniging op de jeugdzorg door de toegang ertoe goed in te richten.
Gemeente Lelystad, Kwartiermaker Jeugd BV
Begeleiding overgang personeel (OVO)
Universiteit van Wageningen, projectleider P&O
Successful group of business people at work in office
Programmamanager Sociaal Domein (transities)
Gemeente Renkum, programmamanager SD
Verzelfstandiging sociale wijkteams Arnhem
Gemeente Arnhem, wijkteams
Verantwoordelijk voor de positionering en doorontwikkeling van de afdeling P&O
ROVA, ontwikkeling P&O

Mijn berichten

Geen berichten gevonden