Skip to content

Karin Reilingh

Karin Reilingh

Iedereen woont graag in een fijn huis in een prettige woonomgeving met goede voorzieningen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend in een tijd van overspannen woningmarkt, langer zelfstandig wonen en schaarste aan (sociale) huurwoningen.

Mijn ruime ervaring bij gemeenten en woningbouwcorporaties op het gebied van wonen, leefbare wijken en maatschappelijk vastgoed zet ik graag in om als programmamanager, lijnmanager en adviseur mijn opdrachtgevers te ondersteunen. Ik combineer maatschappelijke betrokkenheid bij kwetsbare bewoners met een handson mentaliteit, gericht op resultaat. Mijn passie is partijen bij elkaar brengen om een gezamenlijk realistisch en haalbaar plan te realiseren.

Collega’s en opdrachtgevers zeggen over mij: “Ontwapenende stijl en organisatiesensitiviteit, waardoor Karin als geen ander teams weet te motiveren. Laarzen in de modder, is Karin zowel geloofwaardig in het aanpakken van problemen als krachtig in het meewegen van de belangen van alle mogelijke stakeholders.”

Wonen en maatschappelijk vastgoed
06 521 21 866

Mijn projecten

Kwartiermaker/adviseur van bestuurders van gemeenten, woningbouw-corporaties en zorgorganisaties voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda Wonen en Zorg in de regio's Friesland, Groningen, Noord West Veluwe en Zwolle IJsselland.
Kwartiermaker/adviseur Taskforce Wonen en Zorg
Successful group of business people at work in office
Verantwoordelijk voor beleid en projecten op het gebied van wonen, economie, gebiedsontwikkeling, energietransitie en duurzaamheid én verantwoordelijk voor vergunningen handhaving en toezicht.
Waarnemend directeur Ruimtelijke Ontwikkeling – Gemeente Zoeterwoude
Samen met huurders en gebruikers komen tot een bestuurlijk haalbaar plan voor renovatie, nieuwbouw en verduurzaming van het ontmoetings- en activiteitencentrum van Ermelo.
Adviseur verduurzaming Huis van Bestuur en Cultuur de Dialoog – Gemeente Ermelo
Procesbegeleider Openbare ruimteplan Gerard Doubuurt. Samen met bewoners en ondernemers op een vernieuwende wijze bouwstenen voor de herinrichting en afspraken over het gebruik van de openbare ruimte opleveren.
Procesbegeleider Gerard Doubuurt – Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid
Programmamanager van het Actieprogramma naar een levendiger, aantrekkelijker en veiliger van Woustraat Zuid. Een integraal samenwerkingsproject van de pijlers economie, sociaal, veiligheid en fysiek.
Programmamanager van Woustraat Zuid – Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid

Mijn berichten

Geen berichten gevonden