Skip to content

Jacqueline Ratering

Jacqueline Ratering

De snel veranderende omgeving van deze tijd doet een steeds groter beroep op de veranderopgaven van zorgorganisaties. Het meenemen van medewerkers is hierbij cruciaal. Mijn kracht zit in het vertalen van strategische visies en veranderopgaven naar de “hoe gaan we dat doen?” vraag.

Doortastendheid, humor en pragmatisme zijn mijn kwaliteiten die bijdragen aan verander- en ontwikkelprocessen. Opdrachtgevers kennen mij als een betrouwbare, enthousiaste en gedreven adviseur, interim-manager en coach met organisatiesensitiviteit en analytisch vermogen. Vanuit de relatie werk ik toe naar het gezamenlijk bereiken van gestelde doelen. Ik hak knopen door waar nodig en leg verbindingen waar zinvol. Mijn zeer ruime ervaring in de gezondheidszorg en als HR- en organisatieadviseur draagt bij aan zinvolle vernieuwing, maar met eenvoud als uitgangspunt. Ik weet wat medewerkers beweegt, zowel in het directe zorgproces als van de ondersteunende bedrijfsprocessen. Ook het krachtenveld waarin managers en bestuurders opereren, ken ik uit eigen ervaring.

HR en verandervraagstukken in de zorg
06 557 76 421

Mijn projecten

Aansturen van beroepskrachten en vrijwilligers vanuit de visie dat een ieder wordt gehoord
Interim-manager bij De Luisterlijn
Het organiseren en coördineren van huisvesting voor vluchtelingen met een beperking uit Oekraïne
Projectregisseur SOFT tulip for Ukraine
Ondersteuning van het P&O-team op arbeidsmarktontwikke-lingen, slimmer werken en het versterken van strategie en capaciteit
Adviseur en coach – RIBW AVV
Successful group of business people at work in office
Ontwikkeling HR-visie en HR-agenda en het doorlichten van HR-processen op eenvoud, klantgerichtheid en toegevoegde waarde
Interim-manager P&O – Avoord
Presentation, female manager holding laptop
Begeleiding van 10 teams bij de invulling van zelfsturing, samenwerking en teamontwikkeling
Mutsaersstichting te Venlo
Successful group of business people at work in office
Projectleider op het thema verantwoorde personeelssamenstelling en strategische personeelsplanning
Beweging 3.0 te Amersfoort