Skip to content

Henk-Jan Donderwinkel

Henk-Jan Donderwinkel

Na mijn studie Bestuurskunde (Universiteit Twente, 1986) ben ik als organisatieadviseur in dienst getreden bij Geurt van de Kerk en Ed van Venrooy, de wat mij betreft onvolprezen oprichters van KplusV organisatieadvies. Ik heb er uiteindelijk 24 boeiende en plezierige jaren mogen werken als organisatieadviseur, onderzoeken en project- en interim-manager bij gemeente, provincies, Rijk en diverse andere organisaties in de publieke sector. Partner van KplusV van 1992 tot 2010, directeur van 1994 tot 2006.

Opdrachtgevers typeren mij veelal als volgt: “Overziet ons bestuurlijk-ambtelijke speelveld, doorziet ons werk en onze werkprocessen. Weet lastige vraagstukken terug te brengen tot de kern, draagt praktische en goed uitvoerbare oplossingen aan. Is een scherp en plezierig klankbord voor onze bestuurders en leidinggevenden. Weet medewerkers actief bij veranderingen te betrekken.”

Thuis in het openbaar bestuur
06 270 85 510

Mijn projecten

Presentation, female manager holding laptop
Ruimtelijk / fysiek domein, sociaal / maatschappelijk domein, bedrijfsvoering
Openbaar Bestuur, interim- en projectmanager
Organisatiedoorlichting en -advies: samenspel politiek, bestuur en organisatie
Openbaar Bestuur, onderzoeker en adviseur
Vanuit visie en strategie varianten ontwerpen in cultuur, werkwijze en managementstructuur, draagvlak creëren, keuzes maken en zorgvuldig implementeren
Openbaar Bestuur, projectleider organisatie-ontwikkeling / reorganisatie
Lavender field
Colleges van B&W, Gemeenteraad en/of Managementteams. Collegiaal bestuur, inhoud Coalitieakkoord, teamontwikkeling, bestuurs- en managementstijlen
Diverse gemeenten, begeleiden ‘heisessies’
Accommodatiebeleid, exploitatievarianten, beheer & exploitatie
Diverse sportbedrijven, onderzoeker en adviseur
Opstellen en invoeren HR-agenda en sparringpartner Raad van Bestuur, ExCo en leidinggevenden businessunits
ProRail, directeur HR, lid van de ExCo

Mijn berichten

Geen berichten gevonden