Skip to content

Dorien Konst

Dorien Konst

Ik geloof in willen is kunnen is doen. Als er nu iéts is dat kan, is het wel het realiseren van organisatiedoelen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Als organisatiepsycholoog zoek ik in elke organisatie naar hoe organisatieleden vitaler en meer proactief telkens hun grenzen kunnen verleggen om van grotere betekenis te kunnen zijn.

Ik hou van complexe vraagstukken en draag graag bij aan het oplossen ervan vanuit rollen als organisatieadviseur, verandermanager, (team)coach, interim-manager/directeur. Met deze rollen heb ik een rijke ervaring opgedaan binnen de gezondheidszorg, onderwijs, gemeentelijke organisaties en andere (semi)publieke organisaties. Daarnaast begeleid ik raden van toezicht / commissarissen met de zelfevaluatie. Mag ik met uw vraagstuk meedenken?

Voor strategie- en leiderschapsontwikkeling
06 811 02 002

Mijn projecten

Presentation, female manager holding laptop
Bij o.a. de gemeenten Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Gorinchem en vele andere.
Coaching directie en hoger management
Inhoudelijke, organisatorische en bedrijfsmatige inrichting van een VIC workhome Triple-C voor een samenwerkingsinitiatief van Cordaan en Spirit, mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Amsterdam.
Spirit en Cordaan
Strategische en tactische advisering en procesbegeleiding en de implementatie van horizontale sturing en gespreid leiderschap.
Fontys Hoge School voor Kind en Educatie (FHKE)
Ondersteuning bij het inrichten van stuur- en beheersprocessen en het voorbereiden en uitvoeren van reorganisaties.
Ondersteuning afdeling MGGZ – GGD Amsterdam

Mijn berichten

Geen berichten gevonden