Skip to content

Chiel van der Heide

Chiel van der Heide

Als adviseur, supervisor en (team)coach richt ik mij op het kernachtig formuleren van een vraagstuk om zo te komen tot de echte behoefte die erachter zit. Daarbij hanteer ik de regels ‘Actie volgt Interactie’ en ‘Vorm volgt Inhoud’. Want het venijn zit nogal eens in de ‘start’.

Mijn doel is strategie effectief door te vertalen naar betrokkenheid, leiderschap en actie. Hiermee creëer ik begrip, belang en beweging.

Mijn expertisegebieden zijn HRM, organisatieontwikkeling, (persoonlijk) leiderschap en duurzame inzetbaarheid. In de rollen van procesbegeleider, teamcoach en interim-manager bied ik een scherp luisterend oor en nieuwe inzichten. Ik trek zorgvuldig mijn conclusies en verwoord deze helder en bondig. Mijn opdrachtgevers zijn gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, MKB, universiteiten, de energiesector en banken/verzekeringen.

moedig leiderschap, HR met de menselijke maat en het goede gesprek
06 511 04 644

Mijn projecten

Leidinggeven a.i. aan HR-teams bij gemeenten, in onderwijs en de financiële sector. Strategisch en tactisch HRM, HR-cyclus, professionalisering. Optimaliseren werkprocessen en samenwerking.
Teamleider HR-advies a.i.
In profit en not-for-profit. Ontwikkeling duurzame inzetbaarheid, (persoonlijk) leiderschap en samenwerking. Teams van professionals, staf en leidinggevenden.
Trainer/procesbegeleider en teamcoach
Vernieuwing HR-beleid, inrichtingsprincipes en personeelsplanning. Adviseur directie en stuurgroepen omtrent cultuurontwikkeling en zelforganisatie.
Adviseur HR strategie- en organisatieontwikkeling
Vanwege de grote veranderingen in Automotive is het belangrijk leiding en medewerkers te begeleiden in verbetering samenwerking en gespreksvoering.
Projectleider sociale innovatie

Mijn berichten

Geen berichten gevonden