Skip to content

Wonen / Volkshuisvesting

Wonen / Volkshuisvesting

Prettig, passend, betaalbaar en ongestoord wonen is een van de basisbehoeften van mensen. Zo logisch, zo complex en zo verbonden met persoonlijk welbevinden, sociale contacten, de leefbare buurt en met het sociaal domein. Volkshuisvesting richt zich op de kwetsbare huurder. meer en meer komt het aanbod onder druk door de overspannen woningmarkt en door de vele groepen die gebruik moeten maken van de sociale huisvesting.

Gemeenten, huurdersorganisaties en woningbouwcorporaties maken gezamenlijk afspraken over over de woningmarkt in hun gebied, een belangrijke en complexe opgave. Thema’s die een grote rol spelen zijn: de betaalbaarheid, hoe om te gaan met leefbaarheid en de toewijzing van woningen aan verschillende doelgroepen? Welke afspraken kunnen worden gemaakt over het verduurzamen van de woningen? Ook verkoop en nieuwbouw van sociale huurwoningen is een onderwerp dat leeft bij alle betrokken partijen.

De adviseurs van Tien hebben ruime ervaring opgedaan met woonbeleid, sociale huisvesting en het proces van prestatieafspraken tussen gemeenten, woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties. Vaak in de rol van interim-manager, procesbegeleider, adviseur of coach.

Contactpersoon
Karin Reilingh (e-mail: kreilingh@tienorganisatieadvies.nl of bel: 06 521 21 866).

Kwartiermaker/adviseur van bestuurders van gemeenten, woningbouw-corporaties en zorgorganisaties voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda Wonen en Zorg in de regio's Friesland, Groningen, Noord West Veluwe en Zwolle IJsselland.
Kwartiermaker/adviseur Taskforce Wonen en Zorg
Successful group of business people at work in office
Verantwoordelijk voor beleid en projecten op het gebied van wonen, economie, gebiedsontwikkeling, energietransitie en duurzaamheid én verantwoordelijk voor vergunningen handhaving en toezicht.
Waarnemend directeur Ruimtelijke Ontwikkeling – Gemeente Zoeterwoude