Skip to content

Toezichthouden

Toezichthouden

“De moderne toezichthouder heeft oog voor de juiste samenstelling van zijn/haar Raad van Toezicht, besteedt voldoende tijd aan (bij)scholing, evalueert zijn/haar eigen optreden en herijkt steeds zijn/haar visie. Voors is hij/zij aanspreekbaar op zijn/haar functioneren en dus ook vindbaar.” (De vrijblijvendheid voorbij, Commissie Brenninkmeijer, 2015).

Effectief toezichthouden is visie ontwikkelen op toezicht en je eigen stijl hanteren. Het is waarde toevoegen aan de Raad van Toezicht zelf en aan de organisatie. De toezichthouder heeft een open en transparante stijl, is altijd aanspreekbaar en bouwt ruimte in voor persoonlijke en teamontwikkeling. De huidige generatie toezichthouders ziet het uitoefenen van toezicht als een vak en niet meer als een gemakkelijke bijbaan.

Binnen Tien zijn meerdere adviseurs ervaren toezichthouder. Ze coachen elkaar en vormen een intervisiegroep waarin ervaringen worden uitgewisseld en feedback wordt gegeven.

Tien ondersteunt bij vraagstukken op het gebied van toezicht: 

  • door ervaren (interim) toezichthouders te leveren;
  • door Raden van Toezicht te coachen/adviseren bij het maken van hun toezichtvisie, hun zelfevaluatie of bij hun teamontwikkeling;
  • Raden van Bestuur/bestuurders hebben soms coaching en/of kennis nodig in het vergroten van de effectiviteit in hun relatie met de Raad van Toezicht;
  • mediation tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Contactpersoon
Karin Reilingh (e-mail: kreilingh@tienorganisatieadvies.nl of bel: 06 521 21 866).

Presentation, female manager holding laptop
Als commissaris/toezichthouder fungeren als werkgever van de bestuurder, kritisch volger van beleid en uitvoering en klankbord voor bestuur en management
Commissaris / toezichthouder