Skip to content

Ondernemingen

Ondernemingen

Werken voor bedrijven betekent werken met ondernemers en bestuurders. Vrijwel zonder uitzondering worstelen zij met dit probleem: hun agenda zit week in week uit van maandagochtend tot vrijdagmiddag vol, maar toch knaagt het gevoel dat de onderwerpen die er ècht toe doen te weinig aandacht krijgen. Met andere woorden: te veel bezig met de dingen goed doen en te weinig met de goede dingen doen. Juist in tijden waarin bedrijven op hun grondvesten schudden en verandering geen keuze maar noodzaak is, een onverteerbaar gevoel.

Bij onze advisering is de ondernemer/bestuurder begin- en eindpunt. Wij compenseren het tekort dat veel ondernemers en bestuurders in de dagelijkse praktijk ervaren: bij ons staat hij (zij) nu eens zèlf centraal. Vanuit zijn persoonlijke doelen, drijfveren, persoonlijkheidskenmerken en competenties leggen wij verbindingen met zijn/haar werk, werkomgeving en verantwoordelijkheden. Daarbij hebben wij uitgesproken opvattingen over effectief leiderschap, over hoe strategische vraagstukken aan te pakken, over de haalbaarheid van plannen en de inrichting van organisaties. Wij dragen alternatieve invalshoeken aan, bevestigen en waarderen, waarschuwen voor blinde vlekken, putten uit ervaringen in uiteenlopende rollen (manager, ondernemer, commissaris, investeerder en natuurlijk adviseur) en vertellen vrijmoedig over onze eigen misrekeningen en twijfels. En steken onze handen uit de mouwen als dat wordt gevraagd: wij voeden en leiden processen, we doen onderzoek, we werken plannen uit en geven leiding aan de uitvoering ervan. Steeds vanuit onze basisdrijfveer: mensen en organisaties beter laten functioneren.

Ervaring
Gebaseerd op onze persoonsgerichte aanpak komen wij over vloer bij tal van dienstverleners, productie- en handelsbedrijven, financiële instellingen en bij maatschappelijke ondernemingen en houden ons daar bezig met strategievraagstukken, organisatie-inrichting, coaching en interim management.

Contactpersoon
Peter de Leeuwerk (e-mail: pdeleeuwerk@tienorganisatieadvies.nl of bel: 06 204 93 545).

Group of people talking in the office
Begeleiding directeur/groot aandeelhouder bij het versterken van zijn organisatie om de groei van de onderneming mogelijk te maken
Begeleiding directeur/groot aandeelhouder
Als 'huisadviseur' bestuur/directie adviseren over doorvertaling van strategische keuzes naar organisatie-inrichting (w.o. structuur en bezetting sleutelfuncties)
Huisadviseur bestuur/directie