Skip to content

Leefbare wijken

Leefbare wijken

Betrokkenheid van bewoners bij hun wijk en leefomgeving is belangrijk in de huidige participatiesamenleving. Gemeenten experimenteren met nieuwe vormen van participatie. Veel gemeenten werken wijkgericht. Ze laten bijvoorbeeld bewoners zelf meebeslissen over de herinrichting van de openbare ruimte of de besteding van het buurtbudget.

Tien ondersteunt u bij de vraagstukken op het gebied van leefbare wijken. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van processen en programma’s om te komen tot wijkplannen en samenwerkingsafspraken op het gebied van leefbaarheid.

Onze kracht zit in partijen bij elkaar brengen en tot een gezamenlijk realistisch en haalbaar plan te komen.

Contactpersoon
Karin Reilingh (e-mail: kreilingh@tienorganisatieadvies.nl of bel: 06 521 21 866).

Programmamanager van het Actieprogramma naar een levendiger, aantrekkelijker en veiliger van Woustraat Zuid. Een integraal samenwerkingsproject van de pijlers economie, sociaal, veiligheid en fysiek.
Programmamanager van Woustraat Zuid – Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid
Procesbegeleider Openbare ruimteplan Gerard Doubuurt. Samen met bewoners en ondernemers op een vernieuwende wijze bouwstenen voor de herinrichting en afspraken over het gebruik van de openbare ruimte opleveren.
Procesbegeleider Gerard Doubuurt – Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid